βλαισός μέγας δάκτυλος κόλλιας

  Ο βλαισός μέγας δάκτυλος αποτελεί μία σύνθετη παραμόρφωση του άκρου ποδός. Πολλές φορές συνοδεύεται από σφυροδακτυλία και πτώση μεταταρσίου. Η οριστική αντιμετώπιση είναι χειρουργική, απαλλάσσει τον/την ασθενή από τον πόνο και προσφέρει στο πόδι τη χαμένη λειτουργικότητά του.

χόνδρινη βλάβη

Η χόνδρινη βλάβη έσω μηριαίου κονδύλου αποτελεί τη συχνότερη θέση βλάβης του αρθρικού χόνδρου του γόνατος. Η θεραπεία είναι χειρουργική και επιτυγχάνεται με αρθροσκόπηση γόνατος.        

Αναθεώρηση ολικής αρθροπλαστικής γόνατος

Η αναθεώρηση ολικής αρθροπλαστικής γόνατος γίνεται σε περιπτώσεις σηπτικής ή άσηπτης χαλάρωσης και σε περιπτώσεις ενεργούς λοίμωξης του γόνατος που φέρει την αρθροπλαστική. Ανάλογα με τα ευρήματα του προεγχειρητικού ελέγχου, η αναθεώρηση μπορεί να γίνει σε ένα ή σε δύο στάδια, δηλαδή σε μία ή δύο επεμβάσεις.      

κότσι στο πόδι χειρουργείο

Ο βλαισός μέγας δάκτυλος αποτελεί μια σύνθετη παραμόρφωση του πρώτου στίχου του άκρου ποδός (1ο μετατάρσιο, 1η μεταταρσοφαλλαγγική άρθρωση και 1ο δάκτυλο). Η επιτυχημένη χειρουργική θεραπεία του βασίζεται στο λεπτομερή προεγχειρητικό σχεδιασμό και τη σωστή αποκατάσταση της εκάστοτε παρμόρφωσης.  Οι ασθενείς κινητοποιούνται άμεσα μετεγχειρητικά με τη χρήση ειδικού ορθοπαιδικού υποδήματος. Το κοσμητικό και το λειτουργικό…

Ρήξη μείζονος θωρακικού χειρουργείο 3-1

Η ρήξη μείζονος θωρακικού είναι συχνή σε αθλητές που ασχολούνται με την άρση βαρών και το bodybuilding. Η βλάβη είναι κυρίως αισθητική και μη λειτουργική, δηλαδή δεν εμποδίζει τον ασθενή να πραγματοποιεί τις απλές καθημερινές του δραστηριότητες. Εξαίρεση αποτελούν οι ασθενείς υψηλών λειτουργικών απαιτήσεων (χειρώνακτες, αθλητές, στρατιωτικοί, άντρες των σωμάτων ασφαλείας). Στις περιπτώσεις αυτές, η ρήξη μείζονος θωρακικού είναι λειτουργική…

Υπερπλάτιο νεύρο 5

Η νευροπάθεια υπερπλάτιου νεύρου οφείλεται συνήθως στην παγίδευσή του από κυστικούς σχηματισμούς (συνήθως γάγγλια) κατά την πορεία του στον ώμο. Τα συμπτώματα που προκαλεί είναι πόνος και ατροφία των μυών του στροφικού πετάλου (υπερακάνθιος και υπακάνθιος). Η αντιμετώπιση της νευροπάθειας εξαιτίας παγίδευσης είναι χειρουργική. Πραγματοποιείται αρθροσκόπηση ώμου και μέσω κατάλληλων χειρισμών, ο ορθοπαιδικός χειρουργός αναρροφά το…

κάταγμα σκαφοειδούς 1-1

Κάταγμα σκαφοειδούς χεριού (πιο σωστά “σκαφοειδούς καρπού” διότι, με τον όρο “χέρι” αναφερόμαστε στην άκρα χείρα). Το κάταγμα σκαφοειδούς είναι το συχνότερο από τα κατάγμα των οστών του καρπού και από τα συχνότερα του χεριού γενικότερα. Συχνά, διαλάθει (ξεφεύγει) της αρχικής διάγνωσης και εξελίσσεται σε ψευδάρθρωση (μη πώρωση – πλημμελής επούλωση). Σε περιπτώσεις ψευδάρθρωσης, μεγάλης…

ολική αρθροπλαστική ισχίου 1

Η ολική αρθροπλαστική ισχίου αποτελεί την οριστική λύση για την αντιμετώπιση της οστεοαρθρίτιδας του ισχίου. Η φθαρμένη κοτύλη και η κατεστραμμένη  κεφαλή του μηριαίου αντικαθίστανται από μεταλλικές προθέσεις (εμφυτεύματα) που προσομοιάζουν την ανατομία και τη λειτουργία του ισχίου. Ο ασθενής απαλλάσσεται από τον πόνο και τη δυσκαμψία της αρθρίτιδας και ανακτά γρήγορα ένα άριστο λειτουργικό επίπεδο. Ακολουθήστε…

Για επείγοντα περιστατικά       213 0331715 / 697 2023834