Υπερπλάτιο νεύρο 5

Η νευροπάθεια υπερπλάτιου νεύρου οφείλεται συνήθως στην παγίδευσή του από κυστικούς σχηματισμούς (συνήθως γάγγλια) κατά την πορεία του στον ώμο. Τα συμπτώματα που προκαλεί είναι πόνος και ατροφία των μυών του στροφικού πετάλου (υπερακάνθιος και υπακάνθιος). Η αντιμετώπιση της νευροπάθειας εξαιτίας παγίδευσης είναι χειρουργική. Πραγματοποιείται αρθροσκόπηση ώμου και μέσω κατάλληλων χειρισμών, ο ορθοπαιδικός χειρουργός αναρροφά το…

Το γάγγλιο στον ώμο αποτελεί ένα σπάνιο εύρημα. Πρόκειται για ένα καλόηθες κυστικό μόρφωμα το οποίο, περιέχει ζελατινοειδές υγρό. Συνήθως σχηματίζεται πέριξ της ωμογλήνης, διαμέσου κάποιας ανατομικής βλάβης του επιχείλιου χόνδρου. Η βλάβη αυτή διαταράσσει την πίεση του αρθρικού υγρού (υγρό που κυκλοφορεί φυσιολογικά εντός της άρθρωσης) και δημιουργεί μια προσεκβολή του θυλάκου (υμένας που καλύπτει την άρθρωση)….

ψωδωδ

  Το υπερπλάτιο νεύρο ξεκινά από το βραχιόνιο πλέγμα (δέσμη νευρικών ινών του αυχένα) και καταλήγει στον ώμο όπου νευρώνει τον υπερακάνθιο και τον υπακάνθιο μύ. Κατά την πορεία του στην ωμική ζώνη, το νεύρο περνά από την πρόσθια προς την οπίσθια επιφάνεια της ωμοπλάτης, διασχίζοντας την ωμοπλατιαία και την ακανθογληνοειδή εντομή (οι εντομές είναι οστικές…

Για επείγοντα περιστατικά       213 0331715 / 697 2023834