Η κύστη μηνίσκου (ή πιο σωστά “παραμηνισκική κύστη”) αποτελεί ένα εύρημα στη μαγνητική τομογραφία γόνατος ασθενών που πάσχουν από ρήξη μηνίσκου. Δεν αποτελεί πάθηση αλλά συνοδό απεικονιστικό εύρημα. Η παρουσία της δηλώνει παθολογία στον αντίστοιχο μηνίσκο και ο σχηματισμός της οφείλεται στον εγκλωβισμό του αρθρικού υγρού στην περιφέρεια του μηνίσκου, με ένα μηχανισμό βαλβίδας, όπως…

Η κύστη baker ή πιο σωστά “ιγνυακή κύστη” (ιγνύ ονομάζουμε την οπίσθια επιφάνεια του γόνατος) αποτελεί ένα ιδιαίτερα συχνό εύρημα στη μαγνητική τομογραφία του γόνατος. Δεν αποτελεί νόσημα αλλά, ένα απεικονιστικό εύρημα που σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με την ύπαρξη κάποιας ενδοαρθρικής βλάβης. Η ανάδειξη της ιγνυακής κύστης στη μαγνητική τομογραφία συνοδεύει συνήθως την ανάδειξη…

Ανάλογα με το είδος της ρήξης και την κλινική εικόνα του ασθενούς, η θεραπεία  μπορεί να είναι συντηρητική ή χειρουργική. Η συντηρητική (μη χειρουργική) θεραπεία αφορά συνήθως σε εκφυλιστικές ρήξεις ασθενών άνω των 50 ετών. Στις περιπτώσεις αυτές, ο πάσχων μηνίσκος είναι ήδη “γερασμένος” και οποιαδήποτε προσπάθεια ανακατασκευής του δεν αποδίδει. Η συντηρητική θεραπεία περιλαμβάνει:…

Οι μηνίσκοι είναι  σημαντικά ανατομικά στοιχεία της άρθρωσης του γόνατος. Σε κάθε γόνατο, υπάρχουν δύο μηνίσκοι, ο έσω και ο έξω, οι οποίοι βρίσκονται στο έσω και έξω διαμέρισμα της άρθρωσης αντίστοιχα. Έχουν ινοχόνδρινη σύσταση, γεγονός που τους προσδίδει ελαστικότητα και ευκινησία. Έχουν ημισεληνοειδές σχήμα (έχουν δηλαδή σχήμα μισοφέγγαρου) και βρίσκονται τοποθετημένοι στην περιφέρεια της…

Για επείγοντα περιστατικά       213 0331715 / 697 2023834