Ρήξη μείζονος θωρακικού χειρουργείο 3-1

Η ρήξη μείζονος θωρακικού είναι συχνή σε αθλητές που ασχολούνται με την άρση βαρών και το bodybuilding. Η βλάβη είναι κυρίως αισθητική και μη λειτουργική, δηλαδή δεν εμποδίζει τον ασθενή να πραγματοποιεί τις απλές καθημερινές του δραστηριότητες. Εξαίρεση αποτελούν οι ασθενείς υψηλών λειτουργικών απαιτήσεων (χειρώνακτες, αθλητές, στρατιωτικοί, άντρες των σωμάτων ασφαλείας). Στις περιπτώσεις αυτές, η ρήξη μείζονος θωρακικού είναι λειτουργική…

Η Ρήξη μείζονος θωρακικού αποτελεί μία συχνή κάκωση των αθλητών, κυρίως αυτών που ασχολούνται με την άρση βαρών και το bodybuilding. Εμφανίζεται κατά κύριο λόγο σε άνδρες και συμβαίνει συχνότερα κατά την έκκεντρη φόρτιση του μυός, δηλαδή κατά τη φάση της επαναφοράς κατά τη στιγμή της άσκησης. Ο μείζων θωρακικός αποτελεί τον μεγαλύτερο μυ του θώρακος…

Για επείγοντα περιστατικά       213 0331715 / 697 2023834