βλαισός μέγας δάκτυλος κόλλιας

  Ο βλαισός μέγας δάκτυλος αποτελεί μία σύνθετη παραμόρφωση του άκρου ποδός. Πολλές φορές συνοδεύεται από σφυροδακτυλία και πτώση μεταταρσίου. Η οριστική αντιμετώπιση είναι χειρουργική, απαλλάσσει τον/την ασθενή από τον πόνο και προσφέρει στο πόδι τη χαμένη λειτουργικότητά του.

  Το αμφισφύριο κάταγμα είναι η  τη διακοπή της συνέχειας του έσω και του έξω σφυρού. Αποτελεί ένα από τα συχνότερα κατάγματα της ποδοκνημικής άρθρωσης και εντοπίζεται στο κατώτερο τμήμα της περόνης (έξω σφυρό) και στο κατώτερο-έσω τμήμα της κνήμης (έσω σφυρό). Ο μηχανισμός κάκωσης περιλαμβάνει βίαιη στροφή της ποδοκνημικής και του άκρου ποδός. Το αμφισφύριο…

axillios

Η ρήξη αχιλλείου τένοντα ή ρήξη αχιλλείου χάριν συντομίας, αποτελεί ένα σοβαρό τραυματισμό του άκρου ποδός. Πρόκειται για διακοπή της συνέχειας του αχίλλειου τένοντα, με αποτέλεσμα την αδυναμία της πελματιαίας κάμψης του άκρου ποδός και κατά συνέπεια της βάδισης. Ο αχίλλειος τένοντας αποτελεί την κοινή κατάληξη του γαστροκνήμιου και του υποκνημίδιου μυός στην πτέρνα. Περίπου…

pelma

Η πελματιαία απονευρωσίτιδα είναι φλεγμονή της πελματιαίας απονεύρωσης. Η πελματιαία απονεύρωση είναι ένα παχύ στρώμα συνδετικού ιστού το οποίο, ξεκινά από την κατώτερη επιφάνεια της πτέρνας και στηρίζει τους μύες του πέλματος. Η χρόνια φλεγμονή της απονεύρωσης προκαλεί την παραγωγή έκτοπου οστού (άκανθα) στο σημείο έκφυσής της στην πτέρνα, γεγονός το οποίο είναι εμφανές στον απλό…

kotsi

Βλαισός μέγας δάκτυλος χειρουργείο : Η χειρουργική αποκατάσταση του βλαισού μεγάλου δακτύλου περιλαμβάνει τη διόρθωση του συνόλου των παραμορφώσεων του άκρου ποδός και όχι μόνο τη διόρθωση της “φαινομενικής” παραμόρφωσης που ενοχλεί τον ασθενή (κότσι). Το είδος της χειρουργικής τεχνικής εξαρτάται από τη βαρύτητα της παραμόρφωσης και την προτιμώμενη μέθοδο του ορθοπαιδικού. Γενικά, η θεραπεία…

Ο βλαισός μέγας δάκτυλος (κοινώς “κότσι στο πόδι”) αποτελεί μια σύνθετη παραμόρφωση του άκρου ποδός. Η ονομασία της πάθησης δεν είναι απολύτως σωστή διότι, η παραμόρφωση αφορά σε ολόκληρο τον πρώτο στίχο του ποδιού (1ο μετατάρσιο, 1η μεταταρσο-φαλαγγική άρθρωση, φάλαγγες του πρώτου δακτύλου) και όχι μόνο στο μεγάλο δάκτυλο. Η αιτιολογία της πάθησης είναι πολυπαραγοντική….

Για επείγοντα περιστατικά       213 0331715 / 697 2023834