εξατομικευμένη αρθροπλαστική γόνατος 1

Η εξατομικευμένη αρθροπλαστική γόνατος βασίζεται στο γεγονός ότι, κάθε γόνατο είναι μοναδικό. Ιδιαίτερα το αρθριτικό γόνατο, πέρα από τα ανατομικά χαρακτηριστικά του (μέγεθος, σχήμα), παρουσιάζει και εντελώς μοναδικές αλλοιώσεις (φθορά ή καταστροφή χόνδρου σε διαφορετική βαρύτητα και έκταση, παραμόρφωση, χαλάρωση συνδέσμων, οστεόφυτα). Για αυτό ακριβώς το λόγο, η αρθροπλαστική που ταιριάζει στο κάθε γόνατο είναι…

gonatoo

Τι είναι η εξατομικευμένη αρθροπλαστική γόνατος; Η εξατομικευμένη αρθροπλαστική γόνατος αποτελεί μία μέθοδο ολικής αρθροπλαστικής ελάχιστης επεμβατικότητας (MIS – minimal invasive surgery). Ποιά είναι η καινοτομία της; Η καινοτομία της σε σχέση με την “κλασική” αρθροπλαστική, έγκειται στο γεγονός ότι, η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται με ένα μοναδικό και ξεχωριστό τρόπο για κάθε γόνατο που πάσχει από οστεοαρθρίτιδα. Κάθε γόνατο είναι…

Η ολική αρθροπλαστική γόνατος αποτελεί την οριστική θεραπεία της οστεοαρθρίτιδας του γόνατος και εφαρμόζεται κυρίως σε ασθενείς άνω των 50 ετών. Περιλαμβάνει την αφαίρεση των κατεστραμμένων αρθρικών επιφανειών του μηρού και της κνήμης και την αντικατάστασή τους από μεταλλικές προθέσεις. Οι προθέσεις  προσομοιάζουν στο σχήμα και στο μέγεθος με τις φυσιολογικές αρθρικές επιφάνειες και εξασφαλίζουν…

εξατομικευμένη αρθροπλαστική γόνατος 7

    Η ολική αρθροπλαστική αποτελεί την οριστική λύση της οστεοαρθρίτιδας του γόνατος. Τα κατεστραμμένα τμήματα της άρθρωσης (φθαρμένος αρθρικός χόνδρος) αντικαθίστανται από μεταλλικές προθέσεις (εμφυτεύματα). Μεταξύ των προθέσεων παρεμβάλλεται ένα πλαστικό ένθετο, το οποίο απορροφά τους κραδασμούς και επιτρέπει την ομαλή και ανεμπόδιστη κίνηση της αρθροπλαστικής, προσομοιάζοντας τη λειτουργία του φυσιολογικού γόνατος. Στη συνέχεια, παραθέτουμε ορισμένες περιπτώσεις…

Για επείγοντα περιστατικά       213 0331715 / 697 2023834