Ψευδάρθρωση καλείται η αποτυχία πώρωσης ενός κατάγματος. Γενικά, μιλάμε για ψευδάρθρωση όταν μετά από 4-6 μήνες από το κάταγμα, δεν παρατηρείται ένδειξη σχηματισμού πώρου. Ανάλογα με την αιτιολογία της, η ψευδάρθρωση μπορεί να χαρακτηρισθεί ως: Ατροφική Ολιγοτροφική Σηπτική Υπερτροφική Για την ομαλή πώρωση του κατάγματος είναι απαραίτητοι δύο παράγοντες: Βιολογικό υπόστρωμα Μηχανική σταθερότητα Κατά τις…

Για επείγοντα περιστατικά       213 0331715 / 697 2023834