Η Μηροκοτυλιαία πρόσκρουση ή  σύνδρομο πρόσκρουσης ισχίου αποτελεί μια συχνή αιτία πόνου της κατ’ισχίον άρθρωσης. Οφείλεται σε ανατομική ιδιομορφία του ισχίου,εξαιτίας της οποίας, τα οστά που συμμετέχουν στο σχηματισμό της άρθρωσης (λεκάνη κ μηριαίο) παρουσιάζουν κακό μεταξύ τους προσανατολισμό. Πιο συγκεκριμένα, οι αρθρικές επιφάνειες (κοτύλη και κεφαλή μηριαίου) δεν ταιριάζουν απόλυτα μεταξύ τους, με συνέπεια να προσκρούουν…

Η τροχαντηρίτιδα αποτελεί μία συχνή αιτία πόνου στο ισχίο. Πρόκειται για φλεγμονή των ορογόνων θυλάκων στην περιοχή του μείζονος τροχαντήρα. Ο μείζων τροχαντήρας αποτελεί μια προεξοχή στην άνω έξω πλευρά του μηριαίου οστού (έξω επιφάνεια του ισχίου) και θέση πρόσφυσης του μέσου γλουτιαίου μυός. Μεταξύ οστού (μ. τροχαντήρα) και της έσω πλευράς του τένοντα (μέσου γλουτιαίου)…

AMIS

Τι είναι η ολική αρθροπλαστική ισχίου AMIS; Είναι μια τεχνική για την εκτέλεση της ολικής αρθροπλαστικής του ισχίου. Η ολική αρθροπλαστική εφαρμόζεται σε ασθενείς με οστεοαρθρίτιδα, δηλαδή, με εκφύλιση και καταστροφή της άρθωσης του ισχίου. Τα φθαρμένα τμήματα της άρθωσης (κατεστραμμένος αρθρικός χόνδρος) αντικαθίστανται από αντίστοιχες μεταλλικές προθέσεις-εμφυτεύματα. Με τον τρόπο αυτό αποκαθίσταται η λειτουργικότητα…

Ανάλογα με την αιτία που προκάλεσε την καταστροφή του αρθρικού χόνδρου, η οστεοαρθρίτιδα ισχίου διακρίνεται στις εξής κατηγορίες: Πρωτοπαθής ή ιδιοπαθής οστεοαρθρίτιδα ισχίου: Πρόκειται για την πλειοψηφία των περιπτώσεων οστεοαρθρίτιδας. Με την πάροδο του χρόνου, ο αρθρικός χόνδρος εκφυλίζεται (“γερνάει”), χάνει την ελαστικότητά του και φθείρεται. Οι αρθρικές επιφάνειες (κοτύλη και μηριαία κεφαλή) απογυμνώνονται από…

Με τον όρο “οστεοαρθρίτιδα ισχίου” αναφερόμαστε στην εκφύλιση και την καταστροφή του αρθρικού χόνδρου της κοτύλης και της μηριαίας κεφαλής.   Η άρθρωση του ισχίου σχηματίζεται από τη συνένεωση της κεφαλής του μηριαίου οστού με την κοτύλη, η οποία αποτελεί μια κυκλοτερή εσοχή της λεκάνης. Τόσο η κοτύλη, όσο και η κεφαλή του μηριαίου, καλύπτονται…

Το κάταγμα ισχίου είναι εξαιρετικά συχνό σε ασθενείς άνω των 65 ετών. Ο μηχανισμός κάκωσης είναι συνήθως η πτώση του ασθενούς στο έδαφος. Σε νεαρές ηλικίες, το κάταγμα ισχίου είναι σπάνιο και παρατηρείται μόνο σε περιπτώσεις τραυματισμών υψηλής βίας (πχ τροχαίο ατύχημα). Το κάταγμα ισχίου στους ηλικιωμένους οφείλεται σε δύο κυρίως λόγους: Οστεοπόρωση: Με την…

Για επείγοντα περιστατικά       213 0331715 / 697 2023834