κότσι στο πόδι χειρουργείο

Ο βλαισός μέγας δάκτυλος αποτελεί μια σύνθετη παραμόρφωση του πρώτου στίχου του άκρου ποδός (1ο μετατάρσιο, 1η μεταταρσοφαλλαγγική άρθρωση και 1ο δάκτυλο). Η επιτυχημένη χειρουργική θεραπεία του βασίζεται στο λεπτομερή προεγχειρητικό σχεδιασμό και τη σωστή αποκατάσταση της εκάστοτε παρμόρφωσης.  Οι ασθενείς κινητοποιούνται άμεσα μετεγχειρητικά με τη χρήση ειδικού ορθοπαιδικού υποδήματος. Το κοσμητικό και το λειτουργικό…

Ο βλαισός μέγας δάκτυλος (κοινώς “κότσι στο πόδι”) αποτελεί μια σύνθετη παραμόρφωση του άκρου ποδός. Η ονομασία της πάθησης δεν είναι απολύτως σωστή διότι, η παραμόρφωση αφορά σε ολόκληρο τον πρώτο στίχο του ποδιού (1ο μετατάρσιο, 1η μεταταρσο-φαλαγγική άρθρωση, φάλαγγες του πρώτου δακτύλου) και όχι μόνο στο μεγάλο δάκτυλο. Η αιτιολογία της πάθησης είναι πολυπαραγοντική….

Για επείγοντα περιστατικά       213 0331715 / 697 2023834