Το υαλουρονικό οξύ είναι μια πρωτείνη (γλυκοζαμινογλυκάνη: είναι πολύμερές, σχημτίζεται από τη συνένωση πολλών μονομερών-μικρότερων πρωτεϊνών) που αποτελεί βασικό συστατικό του αρθρικού χόνδρου. Δεσμεύει μόρια γλυκοζαμινών σχηματίζοντας μεγάλα πρωτείνικά συμπλέγματα τα οποία, προσδίδουν στον αρθρικό χόνδρο σημαντικές μηχανικές ιδιότητες (αντοχή σε φορτία συμπίεσης και σε κραδασμούς). Το ενέσιμο υαλουρονικό οξύ χορηγείται στους ασθενείς με ενδοαρθρική έγχυση…

  Τα χονδροκύτταρα εντοπίζονται στον αρθρικό χόνδρο και έχουν δύο βασικά χαρακτηριστικά: Παράγουν την μεσοκυττάρια ουσία που περιέχει κολλαγόνο και γλυκοζαμίνες. Επομένως, η λειτουργία των χονδοκυττάρων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη σύσταση της μεσοκυττάριας ουσίας και συνεπώς, με τις ιδιαίτερες μηχανικές ιδιότητες του αρθρικού χόνδρου. Δεν έχουν δυνατότητα επούλωσης σε περίπτωση καταστροφής τους. Σε περιπτώσεις…

Αρχέγονα μεσεγχυματικά κύτταρα (stem cells – “Βλαστοκύτταρα”) Τα αρχέγονα μεσεγχυματικά κύτταρα (τα κακώς καλούμενα “βλαστοκύτταρα”) αποτελούν αδιαφοροποίητα κύτταρα που έχουν τη δυνατότητα για πολλαπλασιασμό και διαφοροποίηση. Μπορούν δηλαδή, να αυξηθούν σε αριθμό και ταυτόχρονα να εξελιχθούν σε ένα συγκεκριμένο είδος πχ μυϊκά κύτταρα, νευρικά κύτταρα, χονδροκύτταρα. Τα αρχέγονα αυτά κύτταρα τα συναντάμε στο έμβρυο (από όπου έχει…

Το κολλαγόνο αποτελεί ένα δομικό συστατικό του μυοσκελετικού μας συστήματος καθώς, συμμετέχει στην κατασκευή τενόντων, συνδέσμων, χόνδρων και οστών. Αποτελεί επίσης, την κυριότερη πρωτεϊνη του αρθρικού χόνδρου στον οποίο, προσδίδει και τις μοναδικές του μηχανικές ιδιότητες (ελαστικότητα για την απορρόφηση δυνάμεων διάτμησης και συμπίεσης). Σε αντίθεση με το πόσιμο κολλαγόνο το οποίο, διασπάται στον γαστρικό…

athlisi-e1440580009961

Οι αθλητές αποτελούν μια κατηγορία πληθυσμού, με ιδιαίτερες λειτουργικές απαιτήσεις καθώς, το μυοσκελετικό τους σύστημα υποβάλλεται σε μία διαρκή και έντονη καταπόνηση, εξαιτίας των καθημερινών εντατικών προπονήσεων και των συχνών αγωνιστικών τους υποχρεώσεων. Η συνεχής και υπερβολική άσκηση προκαλεί μικροτραυματισμούς οι οποίοι, συχνά δεν επουλώνονται σωστά λόγω των ελάχιστων χρονικών διαστημάτων ανάπαυσης και αποχής από…

Για επείγοντα περιστατικά       213 0331715 / 697 2023834