χόνδρινη βλάβη

Η χόνδρινη βλάβη έσω μηριαίου κονδύλου αποτελεί τη συχνότερη θέση βλάβης του αρθρικού χόνδρου του γόνατος. Η θεραπεία είναι χειρουργική και επιτυγχάνεται με αρθροσκόπηση γόνατος.        

Για επείγοντα περιστατικά       213 0331715 / 697 2023834