ολική αρθροπλαστική ισχίου superpath

Η ολική αρθροπλαστική ισχίου SuperPATH αποτελεί μια σύγχρονη χειρουργική τεχνική για την αντιμετώπιση της οστεοαρθρίτιδας του ισχίου. Είναι μία μέθοδος ελάχιστης επεμβατικότητας (minimal invasive surgery – MIS) η οποία, επιτρέπει την προσπέλαση της άρθρωσης του ισχίου και την αντικατάσταση του φθαρμένου αρθρικού χόνδρου με μεταλλικά ενφυτεύματα (προθέσεις), χωρίς τον τραυματισμό των μαλακών μορίων (μύες, τένοντες,…

Για επείγοντα περιστατικά       213 0331715 / 697 2023834