Какво е остеоартрит на коляното? Терминът “остеоартрит коляното” се отнася до дегенерация и постепенното разрушаване на ставния хрущял на ставата. Това е дегенеративно разстройство, което, се влошава, с различен процент за всеки пациент. Обикновено, остеоартрит показва обостряния и ремисии. С течение на времето, огнища са по-чести и по-интензивни, а интервалите на депресии постепенно намаляват….

  Çfarë është osteoarthritis e gju? Termi “gju osteoarthritis” i referohet degjenerimin dhe shkatërrimin progresiv të kërc kyçeve të përbashkët. Ajo është një çrregullim degjenerative, i cili, është përkeqësimit, në një normë ndryshëm për secilin pacient. Në përgjithësi, osteoarthritis tregon acarimin dhe remissions. Me kalimin e kohës, shpërthime janë më të shpeshta dhe më të…

What is knee osteoarthritis ? The term “knee osteoarthritis” refers to the degeneration and the progressive destruction of the articular cartilage of the joint. It is a degenerative disorder, which, is deteriorating, at a different rate for each patient. Generally, osteoarthritis displays exacerbations and remissions. Over time, outbreaks are more frequent and more intense while…

Για επείγοντα περιστατικά       213 0331715 / 697 2023834