Το αμφισφύριο κάταγμα είναι η  τη διακοπή της συνέχειας του έσω και του έξω σφυρού. Αποτελεί ένα από τα συχνότερα κατάγματα της ποδοκνημικής άρθρωσης και εντοπίζεται στο κατώτερο τμήμα της περόνης (έξω σφυρό) και στο κατώτερο-έσω τμήμα της κνήμης (έσω σφυρό). Ο μηχανισμός κάκωσης περιλαμβάνει βίαιη στροφή της ποδοκνημικής και του άκρου ποδός. Το αμφισφύριο…

The Keep going Climatic Change Essay According to the latest boasts, simple fact belonging to the climatic change is groundless. Our primary anxieties up and running about 100 years in the past. Exactly why are we simply now selecting from that which was just recently regarded as truth? We all have observed the cautions oftentimes…

Για επείγοντα περιστατικά       213 0331715 / 697 2023834