Η ρήξη χιαστού αποτελεί σοβαρή βλάβη του γόνατος και συχνότερα αφορά στον πρόσθιο χιαστό. Για αυτό το λόγο, με τον όρο “ρήξη χιαστού” αναφερόμαστε εν συντομία στη “ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου”. Ο πρόσθιος χιαστός σύνδεσμος (ΠΧΣ) αποτελεί ένα από τους σημαντικότερους σταθεροποιητικούς μηχανισμούς του γόνατος. Προσφέρει προσθιοπίσθια και στροφική σταθερότητα στην άρθρωση και εμποδίζει την…

Ανάλογα με το είδος της ρήξης και την κλινική εικόνα του ασθενούς, η θεραπεία  μπορεί να είναι συντηρητική ή χειρουργική. Η συντηρητική (μη χειρουργική) θεραπεία αφορά συνήθως σε εκφυλιστικές ρήξεις ασθενών άνω των 50 ετών. Στις περιπτώσεις αυτές, ο πάσχων μηνίσκος είναι ήδη “γερασμένος” και οποιαδήποτε προσπάθεια ανακατασκευής του δεν αποδίδει. Η συντηρητική θεραπεία περιλαμβάνει:…

Οι μηνίσκοι είναι  σημαντικά ανατομικά στοιχεία της άρθρωσης του γόνατος. Σε κάθε γόνατο, υπάρχουν δύο μηνίσκοι, ο έσω και ο έξω, οι οποίοι βρίσκονται στο έσω και έξω διαμέρισμα της άρθρωσης αντίστοιχα. Έχουν ινοχόνδρινη σύσταση, γεγονός που τους προσδίδει ελαστικότητα και ευκινησία. Έχουν ημισεληνοειδές σχήμα (έχουν δηλαδή σχήμα μισοφέγγαρου) και βρίσκονται τοποθετημένοι στην περιφέρεια της…

Η ρήξη στροφικού πετάλου αποτελεί μια συχνή αιτία επίσκεψης των ενηλίκων στον ορθοπαιδικό χειρουργό. Από την ηλικία των 40 ετών και άνω, ολοένα και περισσότερο ποσοστό ασυμπτωματικών (χωρίς συμπτώματα) ασθενών εμφανίζει ρήξη στροφικού πετάλου ως τυχαίο εύρημα, κατά τη διενέργεια μαγνητικής τομογραφίας ώμου. Στόχος του ορθοπαιδικού είναι να αναγνωρίσει το είδος της ρήξης και να υποδείξει…

Η ασβεστοποιός τενοντίτιδα αποτελεί συγκεκριμένη μορφή τενοντίτιδας και το μοναδικό είδος φλεγμονής του στροφικού πετάλου που διαγιγνώσκεται με απλό ακτινογραφικό έλεγχο. Αφορά στην πλειοψηφία των περιπτώσεων τον υπερακάνθιο και παρατηρείται στα πλαίσια ενός χρόνιου συνδρόμου πρόσκρουσης ή μιας χρόνιας τενοντίτιδας. Ονομάζεται ασβεστοποιός γιατί χαρακτηρίζεται από τη συσσώρευση ασβεστίου στο σημείο τραυματισμού ή φλεγμονής του πάσχοντα…

Η τενοντίτιδα μακράς κεφαλής δικεφάλου είναι φλεγμονή του εκφυτικού τένοντα του δικεφάλου βραχιονίου μυός. Συνήθως, συνοδεύει το σύνδρομο πρόσκρουσης του ώμου ή τη γενικότερη φλεγμονή του στροφικού πετάλου και λιγότερο συχνά αποτελεί μεμονωμένη πάθηση. Η μακρά κεφαλή του δικεφάλου ξεκινά από το άνω τμήμα του επιχείλιου χόνδρου, διασχίζει τη γληνοβραχιόνιο άρθρωση και συνεχίζει προς το βραχιόνιο…

Η τενοντίτιδα υπερακανθίου αποτελεί τη συχνότερη μορφή τενοντίτιδας του στροφικού πετάλου του ώμου. Ο τένοντας του υπερακανθίου είναι ευαίσθητος στην ανάπτυξη φλεγμονής λόγω της θέσης του και της  λειτουργίας του. Συγκεκριμένα, βρίσκεται ανάμεσα στην κεφαλή του βραχιονίου και στο ακρώμιο και συχνά εγκλωβίζεται από τις δύο αυτές οστικές δομές κατά την ανύψωση του άνω άκρου. Ουσιαστικά, η…

shoulder-impingement-picture

Το σύνδρομο υπακρωμιακής προστριβής περιγράφει την πρόσκρουση της βραχιόνιας κεφαλής στο ακρώμιο κατά την ανύψωση του άνω άκρου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη σύνθλιψη και το σταδιακό ερεθισμό των μαλακών ανατομικών δομών που βρίσκονται ανάμεσα στο ακρώμιο και την κεφαλή. Τα ανατομικά στοιχεία που επηρεάζονται είναι: Ο υπακρωμιακός ορογόνος θύλακος Το στροφικό πέταλο (συχνότερα ο υπερακάνθιος…

syndromo-karpiaiou-solina

Το σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα είναι μια πιεστική νευροπάθεια του μέσου νεύρου στο επίπεδο του καρπού. Το μέσο νεύρο είναι ένα από τα τρία κύρια νεύρα του άνω άκρου. Σχηματίζεται από τη συνένωση νευρικών ριζών της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης (βραχιόνιο πλέγμα), διασχίζει την πρόσθια επιφάνεια του βραχιονίου και του αντιβραχίου και καταλήγει στην άκρα…

olenia-nevritida

Η ωλένια νευρίτιδα αναφέρεται σε συμπιεστική νευροπάθεια του ωλένιου νεύρου στο επίπεδο του αγκώνα. Το ωλένιο νεύρο είναι ένα από τα τρία κύρια νεύρα του άνω άκρου. Σχηματίζεται από τις νευρικές ρίζες που εξέρχονται από την αυχενική μοίρα της σπονδυλικής στήλης (βραχιόνιο πλέγμα), διασχίζει την έσω οπίσθια επιφάνεια του βραχιονίου, περνά πίσω από τον έσω πλευρά…

Για επείγοντα περιστατικά       213 0331715 / 697 2023834