Η ωλένια νευρίτιδα αναφέρεται σε συμπιεστική νευροπάθεια του ωλένιου νεύρου στο επίπεδο του αγκώνα.

Το ωλένιο νεύρο είναι ένα από τα τρία κύρια νεύρα του άνω άκρου. Σχηματίζεται από τις νευρικές ρίζες που εξέρχονται από την αυχενική μοίρα της σπονδυλικής στήλης (βραχιόνιο πλέγμα), διασχίζει την έσω οπίσθια επιφάνεια του βραχιονίου, περνά πίσω από τον έσω πλευρά  του αγκώνα, διασχίζει την έσω επιφάνεια του αντιβραχίου και καταλήγει στην έσω πλευρά της άκρας χειρός.

ωλένια νευρίτιδα

Η πορεία του ωλένιου νεύρου στο άνω άκρο.

Κατά την πορεία του, το ωλένιο νεύρο είναι πιθανό να πιέζεται από διάφορους ανατομικούς σχηματισμούς (μύες, σύνδεσμοι, τένοντες, αγγεία) του άνω πακρου. Η πιο συχνή θέση πίεσής του είναι ο αγκώνας. Στο θέση αυτή, καθώς το νεύρο μεταβαίνει από το βραχιόνιο στο αντιβράχιο, διέρχεται μέσα από μια «σήραγγα» που σχηματίζεται από τα οστά, τους μύες και τους συνδέσμους που συμμετέχουν στο σχηματισμό της άρθρωσης του αγκώνα.  Λόγω των στενών ανατομικών σχέσεων στην περιοχή, το ωλένιο νεύρο μπορεί να πιέζεται πριν την είσοδό του στη σήραγγα, κατά την πορεία του μέσα σε αυτή ή μετά την έξοδό του προς το αντιβράχιο.

ωλένια νευρίτιδα 2

Πιθανές θέσεις παγίδευσης-πίεσης του ωλένιου νεύρου στον αγκώνα.

Οι πιο συχνοί ανατομικοί σχηματισμοί που πιέζουν το νεύρο είναι:

 • Η αψίδα του Struthers (δεσμίδα συνδετικού ιστού πριν τη σήραγγα)
 • Ο έσω πλάγιος σύνδεσμος και ο σύνδεσμος του Osborne (μέσα στη σήραγγα)
 • Ο τένοντας του ωλένιου καμπτήρα του καρπού (μετά τη σήραγγα)
ωλένια νευρίτιδα 3

Κατανομή του ωλένιου νεύρου. Περιοχή αιμωδίας (μουδιάσματος) σε περίπτωση ωλένιας νευρίτιδας.

Ανεξαρτήτως του σημείου πίεσης, η ωλένια νευρίτιδα εκδηλώνεται με:

 • Αιμωδίες (μούδιασμα) στην έσω πλευρά του αντιβραχίου
 • Αιμωδίες στο 4ο και 5ο δάκτυλο της άκρας χειρός
 • Νυχτερινό πόνο
 • Μειωμένη δύναμη σύλληψης της άκρας χειρός
 • Ατροφία των μυών της άκρας χειρός (σε προχωρημένα στάδια)

Η ωλένια νευρίτιδα επιβεβαιώνεται με ειδικές κλινικές δοκιμασίες και με ηλεκτρομυογράφημα. Το ηλεκτρομυογράφημα είναι μια εξέταση που περιγράφει τη λειτουργία του νεύρου κατά την πορεία του στο άνω άκρο. Ανάλογα με τα αποτελέσματα της κλινικής εξέτασης και του  ηλεκτρογραφήματος, μπορούμε – τις περισσότερες φορές- να εντοπίσουμε τη θέση (ή τις θέσεις) πίεσης του ωλένιου νεύρου καθώς, και να εκτιμήσουμε το βαθμό της πίεσης  που ασκείται στο νεύρο.

Η αρχική αντιμετώπιση της πάθησης είναι συντηρητική (μη χειρουργική) και περιλαμβάνει:

 • Αποφυγή δραστηριοτήτων που επιβάλλουν τη συμμετοχή του αγκώνα (κάμψη-έκταση)
 • Παυσίπονα
 • Νυχτερινό νάρθηκα αγκώνα σε ήπια έκταση

Η συντηρητική αγωγή είναι αποτελεσματική μόνο στο 50% των περιπτώσεων και η  αποτυχία της αποτελεί ένδειξη για χειρουργική αντιμετώπιση. Η χειρουργική θεραπεία συνίσταται στην απελευθέρωση του ωλένιου νεύρου από τη θέση πίεσης. Ανάλογα με την περίπτωση, η απελευθέρωση μπορεί να συνοδεύεται και από άλλες χειρουργικές πράξεις (κινητοποίηση του νεύρου σε άλλη θέση, εκτομή του έσω επικονδύλου). Γενικά, τα αποτελέσματα της χειρουργικής θεραπείας είναι πολύ καλά.

“Παρά την αρχική συντηρητική αγωγή που εφαρμόζω σε όλους τους ασθενείς, στις περισσότερες περιπτώσεις είναι εύκολο να προβλέψω ποιοι από αυτούς  θα οδηγηθούν στη χειρουργική θεραπεία. Κύριο κριτήριο αποτελεί πάντα η λεπτομερής κλινική εξέταση. Σε περίπτωση χειρουργικής αντιμετώπισης, προσπαθώ να πραγματοποιήσω μια -όσο το δυνατό- εκτεταμένη απελευθέρωση του ωλένιου νεύρου, χωρίς να περιορίζομαι μόνο στο σημείο που υποδεικνύει η κλινική εικόνα και το ηλεκτρομυογράφημα. Με τον τρόπο, ελαχιστοποιείται η πιθανότητα επανεμφάνισης της νευροπάθειας στην ίδια ή σε παρακείμενη θέση και ο ασθενής απαλλάσσεται οριστικά από αυτή τη δυσάρεστη πάθηση.” Γεώργιος Κόλλιας