Η ψευδάρθρωση σκαφοειδούς παρατηρείται σε ένα σημαντικό ποσοστό ασθενών που υπέστησαν κάταγμα στο σκαφοειδές οστό του καρπού τους. Ο όρος “ψευδάρθρωση” σημαίνει αδυναμία πώρωσης (επούλωσης) του κατάγματος.

Το σκαφοειδές οστούν έχει δύο κύρια χαρακτηριστικά:

α) το κάταγμά του δεν είναι πάντα εμφανές στις αρχικές ακτινογραφίες, οπότε και μπορεί να ξεφύγει της διάγνωσης

β) έχει πτωχή αιμάτωση, με αποτέλεσμα η διαδιακσία επούλωσης ενός κατάγματος να γίνεται αργά και ορισμένες φορές πλημμελώς.

Η ψευδάρθρωση σκαφοειδούς παρατηρείται συνήθως στις εξής περιπτώσεις:

  • Καθυστερημένη διάγνωση του κατάγματος (πέραν των 4 εβδομάδων)
  • Συντριπτικό ή παρεκτοπισμένο κάταγμα
  • Ανεπαρκής -όχι απόλυτα σταθερή- ακινητοποίηση του αρχικού κατάγματος
  • Κάταγμα της μεσότητας και κυρίως του εγγύς πόλου του σκαφοειδούς (όσο πιο κοντά είναι το κάταγμα προς την κερκίδα, τόσο μεγαλύτερες οι πιθανότητες ψευδάρθρωσης)

Η διάγνωση της ψευδάρθρωσης είναι κλινική και ακτινολογική.

Τα κύρια συμπτώματα ενός ασθενούς με ψευδάρθρωση σκαφοειδούς είναι η ευαισθησία του καρπού στην προέκταση του αντίχειρα (ανατομική ταμβακοθήκη), ο πόνος κατά τις κινήσεις, η αστάθεια και η δυσκαμψία του καρπού.

Κάθε ασθενής με ιστορικό κατάγματος σκαφοειδούς, ο οποίος παραπονείται για τα παραπάνω συμτώματα, πιθανώς να εμφανίζει ψευδάρθρωση και χρήζει περαιτέρω διερεύνησης.

Συνήθως η απλή ακτινογραφία αρκεί για να επιβεβαιώσει την κλινική μας υποψία. Σε αμφίβολες περιπτώσεις, ο απεικονιστικός έλεγχος μπορεί να συμπληρωθεί με αξονική τομογραφία, μαγνητική τομογραφία ή σπινθηρογράφημα.

Η θεραπεία της ψευδάρθρωσης είναι κατά βάση χειρουγική. Με μια μικρή χειρουργική τομή στον καρπό, αναγνωρίζουμε το σκαφοειδές οστούν, αφαιρούμε τον ουλώδη ιστό ανάμεσα στα δύο κατεαγότα μέρη, ανατάσσουμε το κάταγμα στη σωστή του θέση και το σταθεροποιούμε με μια βίδα. Συνήθως, για την ανατομική ανάταξη του κατάγματος και την οριστική ανατιμετώπιση της ψευδάρθρωσης, χρησιμοποιούμε οστικό μόσχευμα, το οποίο τοποθετούμε στο κενό που δημιουργείται μετά από τη αφαίρεση του ψευδαρθρωσικού ουλώδους ιστού. Τα αποτελέσματα της επέμβασης είναι πολύ καλά και οι ασθενείς αποκτούν μια λειτουργική πηχεοκαρπική άρθρωση.

Για επείγοντα περιστατικά       213 0331715 / 697 2023834