Η χόνδρινη βλάβη έσω μηριαίου κονδύλου αποτελεί τη συχνότερη θέση βλάβης του αρθρικού χόνδρου του γόνατος. Η θεραπεία είναι χειρουργική και επιτυγχάνεται με αρθροσκόπηση γόνατος.

 

χόνδρινη βλάβη

Προεγχειρητική μαγνητική τομογραφία γόνατος. Ο κύκλος υποδεικνύει το σημείο της χόνδρινης βλάβης.

 

χόνδρινη βλάβη 2

Μετεγχειρητική μαγνητική τομογραφία του ίδιου γόνατος. Ο κύκλος υποδεικνύει την επουλωθείσα περιοχή.

 

 

Για επείγοντα περιστατικά       213 0331715 / 697 2023834