Τα χονδροκύτταρα εντοπίζονται στον αρθρικό χόνδρο και έχουν δύο βασικά χαρακτηριστικά:

  1. Παράγουν την μεσοκυττάρια ουσία που περιέχει κολλαγόνο και γλυκοζαμίνες. Επομένως, η λειτουργία των χονδοκυττάρων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη σύσταση της μεσοκυττάριας ουσίας και συνεπώς, με τις ιδιαίτερες μηχανικές ιδιότητες του αρθρικού χόνδρου.
  2. Δεν έχουν δυνατότητα επούλωσης σε περίπτωση καταστροφής τους. Σε περιπτώσεις χόνδρινης βλάβης ή αρχόμενης οστεοαρθρίτιδας, ο αρθρικός χόνδρος αδυνατεί να επουλωθεί (δεν παράγονται νέα χονδροκύτταρα, ίδιας ποιότητας με τα αρχικά) με αποτέλεσμα, να ακολουθεί η εκφύλιση και η καταστροφή του αρθρικού χόνδρου και η τελική καταστροφή της άρθρωσης.

Στις περιπτώσεις αυτές, έχουμε πλέον τη δυνατότητα να επέμβουμε άμεσα και να προωθήσουμε την επούλωση των χόνδρινων βλαβών, με τη χορήγηση νέων χονδροκυττάρων στο σημείο της βλαβης. Αυτό επιτυγχάνεται με την καλλιέργεια υγιών χονδροκυττάρων από τον ίδιο τον ασθενή.

images-1

Χόνδρινη βλάβη μηριαίου κονδύλου (γόνατος). Ο λευκός ιστός πέριξ της βλάβης είναι υγιής αρθρικός χόνδρος.

Η διαδικασία έχει ως εξής:

Σε ασθενή με εστιακή χόνδρινη βλάβη ή αρχόμενη αρθρίτιδα πραγματοποιούμε αρθροσκόπηση της πάσχουσας άρθρωσης (πχ γόνατο), χαρτογραφούμε την έκταση και το βάθος των βλαβών του αρθρικού χόνδρου και λαμβάνουμε δείγμα υγιών χονδροκυττάρων.

Το δείγμα αυτό το μεταφέρουμε στο εργαστήριο και το καλλιεργούμε (επιταχύνουμε τον πολλαπλασιασμό των χονδοκυττάρων του αρχικού δείγματος). Μετά από διάστημα λίγων εβδομάδων, έχουμε στη διάθεσή μας ένα βιολογικό υλικό πλούσιο σε χονδροκύτταρα το οποίο, μπορούμε να το τοποθετήσουμε στις χόνδρινες βλάβες της άρθρωσης. Η τοποθέτηση γίνεται με ειδική τεχνική και μπορεί να ενισχυθεί με επιπλέον βιολογικά υλικά (πχ μεμβράνη) για καλύτερη σταθεροποίηση. Η όλη τεχνική γίνεται χειρουργικά (αρθροσκοπικά ή ανοικτά, ανάλογα με την εντόπιση των βλαβών).

Με την καλλιέργεια χονδοκυττάρων παρακάμπτουμε την αδυναμία του αρθρικού χόνδρου να αυτοϊάται.

images-3

Κάλυψη της χόνδρινης βλάβης με χονδροκύτταρα και σταθεροποίησή τους με βιολογική μεμβράνη.