τροχαντηρίτιδα 2

Η τροχαντηρίτιδα αποτελεί μία συχνή αιτία πόνου στο ισχίο.

Πρόκειται για φλεγμονή των ορογόνων θυλάκων στην περιοχή του μείζονος τροχαντήρα.

Ο μείζων τροχαντήρας αποτελεί μια προεξοχή στην άνω έξω πλευρά του μηριαίου οστού (έξω επιφάνεια του ισχίου) και θέση πρόσφυσης του μέσου γλουτιαίου μυός.

Μεταξύ οστού (μ. τροχαντήρα) και της έσω πλευράς του τένοντα (μέσου γλουτιαίου) παρεμβάλλεται ένας ορογόνος θύλακος (ονομάζεται και “μπούρσα”). Ο θύλακος αυτός είναι ένας σάκος με ελάχιστη ποσότητα υγρού έτσι ώστε, να διευκολύνει την ολίσθηση του τένοντα ως προς το οστούν, επιτυγχάνοντας με αυτόν τον τρόπο ανώδυνη και ελεύθερη κίνηση του ισχίου. Στην έξω επιφάνεια του τένοντα του μέσου γλουτιαίου υπάρχει ένας επιπλέον ορογόνος θύλακος ο οποίος, διαχωρίζει τον τένοντα από τις παρακείμενες ανατομικές δομές.

Η φλεγμονή σε έναν ή και στους δύο αυτούς ορογόνους θυλάκους ονομάζεται τροχαντηρίτιδα.

τροχαντηρίτιδα 1

Η τροχαντηρίτιδα εμφανίζεται συχνότερα σε γυναίκες, υπέρβαρα άτομα και σε ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε επεμβάσεις στο ισχίο τους.

Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν έντονο πόνο στην έξω πλευρά του ισχίου και δυσκολία κινήσεων της άρθρωσης (επώδυνη κάμψη και στροφή).

Η διάγνωση είναι κλινική. Σε περίπτωση απλού ακτινολογικού ελέγχου, υπάρχει περίπτωση να αναδειχθεί επασβέστωση στην περιοχή του μ. τροχαντήρα, ενδεικτικό σημείο χρόνιας φλεγμονής.

Η τροχαντηρίτιδα αντιμετωπίζεται κατά κύριο λόγο συντηρητικά. Για τη θεραπεία της απαιτείται ανάπαυση, αποχή από έντονες δραστηριότητες, παγοθεραπεία, φυσικοθεραπεία και λήψη αντιφλεγμονωδών φαρμάκων. Σε έντονα επώδυνες περιπτώσεις ή σε υποτροπές της φλεγμονής, συνιστάται η έγχυση βιολογικών παραγόντων (PRP – πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια, ενέσιμο υαλουρονικό, ενέσιμο κολλαγόνο) ή έγχυση κορτιζόνης στον πάσχοντα ορογόνο θύλακο, με πολύ καλά αποτελέσματα.

Η χειρουργική θεραπεία έχει ένδειξη σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις επαναλαμβανόμενων υποτροπών και περιλαμβάνει την αφαίρεση του φλεγμαίνοντος ορογόνου θυλάκου. Η αφαίρεση γίνεται είτε ανοικτά, είτε κλειστά (αρθροσκοπικά).

τροχαντηρίτιδα 3