Βλάβη SLAP 6

Το σύνδρομο πρόσκρουσης ώμου περιγράφει κάθε επώδυνη επαφή ανάμεσα σε δύο ανατομικές δομές της άρθρωσης του ώμου.

Κατά τη διάρκεια των κινήσεων του άνω άκρου, οι τένοντες των στροφέων μυών του ώμου (στροφικό πέταλο) μπορεί να προσκρούουν έντονα σε οστικές προεξοχές της ωμικής ζώνης.

Η επαναλαμβανόμενη και έντονη αυτή πρόσκρουση, προκαλεί

Ανάλογα με τον μηχανισμό της πρόσκρουσης, το σύνδρομο πρόσκρουσης ώμου διακρίνεται σε δύο βασικές κατηγορίες:

  1. Σύνδρομο εξωτερικής πρόσκρουσης του ώμου: Διακρίνεται σε δύο επιμέρους κατηγορίες, το σύνδρομο υπακρωμιακής προστριβής και το σύνδρομο υποκορακοειδούς προστριβής.
  2. Σύνδρομο εσωτερικής πρόσκρουσης του ώμου