Ρήξη υπερακανθίου Χειρουργείο

«Στο άρθρο που ακολουθεί, με τους όρους «ρήξη στροφικού πετάλου/τένοντα», θα αναφερόμαστε σε ρήξη υπερακανθίου. Αυτό γίνεται για την απλούστερη περιγραφή και ευκολότερη κατανόηση της χειρουργικής τεχνικής. Άλλωστε, η ρήξη υπερακανθίου αποτελεί τη συντριπτική πλειοψηφία των ρήξεων του στροφικού πετάλου. Με παρόμοια τεχνική συρράπτονται και οι υπόλοιποι τένοντες του στροφικού πετάλου (υπακανθίου, ελάσσονος στρογγύλου και υποπλατίου). »

ρήξη στροφικού πετάλου - περιγραφή

Οι βασικές ενδείξεις χειρουργικής θεραπείας της ρήξης του στροφικού πετάλου είναι:

  • Πόνος
  • Μείωση της λειτουργικότητας του άνω άκρου
  • Αυξημένες λειτουργικές απαιτήσεις του ασθενούς
  • Επιδείνωση της ρήξης

Ο πόνος αποτελεί το κυριότερο κριτήριο. Αντίθετα, η ηλικία του ασθενούς και το μέγεθος της ρήξης δεν αποτελούν απόλυτες ενδείξεις. Το μέγεθος της ρήξης καθορίζει τη χειρουργική τεχνική που θα εφαρμόσουμε και όχι την αναγκαιότητα ή μη της χειρουργικής θεραπείας. Παράλληλα, έχει αποδειχθεί ότι, η μη χειρουργική αντιμετώπιση των οξέων ρήξεων, οδηγεί συχνά σε μετατροπή των μερικών ρήξεων σε πλήρεις και των μικρών πλήρων ρήξεων σε μαζικές, με αποτέλεσμα την αρθροπάθεια του στροφικού πετάλου (αρθρίτιδα ώμου). Για αυτό το λόγο, μια επίμονα επώδυνη τραυματική ρήξη πρέπει σχεδόν πάντα να αντιμετωπίζεται χειρουργικά.

Η χειρουργική τεχνική έγκειται στο γεγονός ότι, ο τένοντας του στροφικού πετάλου δεν μπορεί να επουλωθεί.

Όπως συμβαίνει σχεδόν και στην περίπτωση του πρόσθιου χιαστού στο γόνατο, τα τμήματα του στροφικού πετάλου που διαχωρίζονται από τη ρήξη, δεν μπορούν να γεφυρωθούν με ουλώδη συνδετικό ιστό. Επομένως, η ακινητοποίηση του ώμου σε νάρθηκα ή η συρραφή των κολοβωμάτων (κομμένων τμημάτων) μεταξύ τους, δε θα είχε κανένα αποτέλεσμα. Αντίθετα μάλιστα, θα οδηγούσε σε αύξηση των διαστάσεων της ρήξης και σε ατροφία των αντίστοιχων μυών, με συνέπεια την επιδείνωση του προβλήματος. Για το λόγο αυτό, η χειρουργική τεχνική στηρίζεται στον εναπομείναντα υγιή τένοντα.

Υπό φυσιολογικές συνθήκες, το στροφικό πέταλο καταφύεται (προσφύεται) στη βραχιόνιο κεφαλή (συγκεκριμένα, το σημείο της κατάφυσης ονομάζεται μείζον βραχιόνιο όγκωμα). Λόγω της ρήξης, δημιουργείται ένα χάσμα (τρύπα) στη μάζα του τένοντα, με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του από το βραχιόνιο όγκωμα. Ο τένοντας δηλαδή, σπάει και  ξεκολλάει από το σημείο πρόσφυσής του.

Στόχος της χειρουργικής επέμβασης είναι η καθήλωση του εναπομείναντος υγιούς τένοντα στο αρχικό σημείο πρόσφυσης (μείζον βραχιόνιο όγκωμα).

Η όλη τεχνική πραγματοποιείται αρθροσκοπικά (αρθροσκόπηση ώμου), μέσα από τρεις ή τέσσερεις ελάχιστες τομές του δέρματος.

Αρχικά, εισάγουμε το αρθροσκόπιο (κάμερα) που μας μεταφέρει εικόνες από το εσωτερικό της άρθρωσης σε μια οθόνη. Με τους κατάλληλους χειρισμούς του αρθροσκοπίου, αναγνωρίζουμε τη ρήξη και καθορίζουμε τα χαρακτηριστικά της (σχήμα, μέγεθος, απόσυρση, ατροφία). Παράλληλα, ελέγχουμε συνολικά την άρθρωση του ώμου για συνοδές βλάβες που μπορεί να έχουν διαλάθει (ξεφύγει) του αρχικού διαγνωστικού ελέγχου.

Στη συνέχεια, νεαροποιούμε (ομαλοποιούμε) την περιοχή της βλάβης και ελέγχουμε την ελαστικότητα του εναπομείναντος τένοντα (ελέγχουμε κατά πόσο το υγιές τμήμα του στροφικού πετάλου μπορεί να καθηλωθεί στο ανατομικό σημείο πρόσφυσης του φυσιολογικού – προ ρήξης- στροφικού πετάλου στη βραχιόνιο κεφαλή). Εάν αυτό είναι εφικτό, συνεχίζουμε το επόμενο στάδιο της επέμβασης. Διαφορετικά, με ειδικές τεχνικές, κινητοποιούμε τον τένοντα και τον καθιστούμε ικανό να μπορέσει να φτάσει στο επιθυμητό σημείο καθήλωσης.

αρθροσκοπική άγκυρα

Αρθροσκοπική άγκυρα με ράμματα.

Η έλξη και η συγκράτηση του τένοντα στο επιθυμητό σημείο (μείζον βραχιόνιο όγκωμα), γίνεται με τη βοήθεια αρθροσκοπικών αγκυρών. Οι άγκυρες, είναι βίδες φορτωμένες με ράμματα (φανταστείτε δύο κλωστές περασμένες από μία βελόνα). Αρχικά καθηλώνουμε τις άγκυρες στο μείζον βραχιόνιο όγκωμα και στη συνέχεια, περνάμε τα ράμματά τους στον τένοντα. Η συρραφή του τένοντα γίνεται από κάτω προς τα πάνω, κατά τέτοιο τρόπο ώστε, σχηματίζοντας κόμπο με τα ράμματα, να ασκείται έλξη στον τένοντα και να επιτυγχάνεται  καθήλωσή του στο μείζον βραχιόνιο όγκωμα. Παράλληλα, με αυτή την τεχνική, κατορθώνουμε να εγκλωβίσουμε το στροφικό πέταλο μεταξύ κόμπου και άγκυρας και να εξασφαλίζουμε περισσότερη σταθερότητα στην όλη κατασκευή (δεν μπορεί να ξεκολλήσει εύκολα ο τένοντας  από το σημείο καθήλωσης).

 

Τέλος, πραγματοποιείται έλεγχος της σταθερότητας και της λειτουργικότητας της κατασκευής μας.

Μετεγχειρητικά, ο ασθενής εντάσσεται σε ειδικό πρόγραμμα αποκατάστασης. Η σωστή χειρουργική τεχνική προσφέρει ένα ακέραιο στροφικό πέταλο. Ένα εξατομικευμένο και ορθά δομημένο πρωτόκολλο αποκατάστασης, χαρίζει στο ακέραιο στροφικό πέταλο τα επιθυμητά λειτουργικά αποτελέσματα.

«Ο ορθοπαιδικός χειρουργός πρέπει να διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην αρθροσκοπική θεραπεία των ρήξεων του στροφικού πετάλου. Είναι σημαντικό, να καθηλώσουμε τον τένοντα στο μείζον βραχιόνιο όγκωμα, χωρίς ιδιαίτερη τάση. Διαφορετικά, θα έχουμε κατασκευάσει ένα ακέραιο, αλλά μη λειτουργικό στροφικό πέταλο. Η τάση του τένοντα είναι εντελώς υποκειμενικό κριτήριο. Επαφίεται επομένως, στην εμπειρία και στην κρίση του αρθροσκόπου (χειρουργού), να διακρίνει τα λεπτό όριο μεταξύ ιδανικής τάσης και υπερβολικής έλξης.» Κόλλιας Γεώργιος

Eλλειπτική ρήξη

Eλλειπτική ρήξη

ελλειπτική ρήξη - συρραφή

Συρραφή με άγκυρες: Οι συρραφή του τένοντα προκαλεί την καθήλωσή του επί της ανατομικής του θέσης πρόσφυσης στο βραχιόνιο οστό (μείζον βραχιόνιο όγκωμα).

Ρήξη υπερακανθίου 1

Περίπτωση ασθενούς: Συγκριτική μαγνητική τομογραφία ώμου προεγχειρητικά (αριστερά) και μετεγχειρητικά (δεξιά, ένα έτος μετά το χειρουργείο). Το βέλος στην προεγχειρητικά εικόνα υποδεικνύει την απουσία (ρήξη) τένοντα υπερακανθίου ενώ, στη μετεγχειρητική εικόνα υποδεικνύει την αποκατάσταση της βλάβης (συρραφή τένοντα στην ανατομική του θέση).

 

Διαβάστε επίσης:

Ρήξη υπερακανθίου

Ρήξη στροφικού πετάλου

Ρήξη υπερακανθίου Αρθροσκόπηση – Περίπτωση ασθενούς