Ρήξη υπερακανθίου 1

Ασθενής 40 ετών με ρήξη στροφικού πετάλου (υπερακανθίου και υπακανθίου) δεξιού ώμου. Αρθροσκοπική εικόνα της ρήξης.

 

 

Ρήξη υπερακανθίου - Άγκυρα 1 - 2

Ύστερα από έναν επιμελή χειρουργικό καθαρισμό, προσδιορίζονται τα όρια της βλάβης. Η ρήξη ταξινομείται με βάση το σχήμα της και το μέγεθός της. Στη συνέχεια, τοποθετούνται άγκυρες (βίδες με ράμματα) για τη συρραφή της ρήξης.

 

Ρήξη υπερακανθίου - Ράμματα άγκυρας

Η άγκυρα ενταφιάζεται στο βραχιόνιο οστούν (μείζον βραχιόνιο όγκωμα) έτσι ώστε να φαίνονται μόνο τα ράμματα.

 

Ρήξη υπερακανθίου - συρραφή - αρθροσκόπηση

Τελική εικόνα συρραφέντος στροφικού πετάλου. Η ρήξη έχει αποκατασταθεί και αναγνωρίζονται μόνο οι κόμποι των ραμμάτων.