Ρήξη πρόσθιου χιαστού Χειρουργείο:

Η ρήξη πρόσθιου χιαστού είναι ένας σοβαρός τραυματισμός του γόνατος. Με τη χειρουργική αποκατάσταση, επιτυγχάνεται τόσο η θεραπεία του προβλήματος, όσο και η πρόληψη απώτερων βλαβών (ρήξη μηνίσκου, βλάβη αρθρικού χόνδρου).

Η χειρουργική τεχνική της αποκατάστασης της ρήξης του πρόσθιου χιαστού έγκειται στην αδυναμία επούλωσης του τραυματισμένου συνδέσμου. Τα κολοβώματα (κομμένα τμήματα) του χιαστού δεν μπορούν να ενωθούν με ουλώδη συνδετικό ιστό, όπως συμβαίνει σε περιπτώσεις ρήξης άλλων συνδέσμων (πχ πλάγιοι σύνδεσμοι στο γόνατο και στην ποδοκνημική). Επομένως, είναι άκαρπη κάθε προσπάθεια ακινητοποίησης του γόνατος με νάρθηκα ή άμεσης (τελικοτελικής) συρραφής των κολοβωμάτων του συνδέσμου. Για αυτό το λόγο, η αντιμετώπιση το προβλήματος είναι ριζική και συνίσταται στην αντικατάσταση του πάσχοντος συνδέσμου από μόσχευμα.

Το μόσχευμα τοποθετείται ακριβώς στην ανατομική θέση του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου με στόχο να προσομοιάζει στη λειτουργία του.

Τα διαθέσιμα μοσχεύματα είναι τριών ειδών:

  • αυτομοσχεύματα (από τον ίδιο τον ασθενή)
  • αλλομοσχεύματα (από άλλον ασθενή)
  • συνθετικά.

Η επιλογή του μοσχεύματος γίνεται με βάση την ηλικία του ασθενούς, τις λειτουργικές απαιτήσεις του πάσχοντος γόνατος και τις πιθανές συνυπάρχουσες κακώσεις (πχ ρήξη μηνίσκου, ρήξη οπίσθιου χιαστού, ρήξη πλαγίων συνδέσμων).

Η χρήση αυτομοσχεύματος αποτελεί την πιο συχνή τακτική και περιλαμβάνει δύο επιλογές: μόσχευμα από τον επιγονατιδικό σύνδεσμο ή μόσχευμα από τους οπίσθιους μηριαίους τένοντες (hamstrings – ημιτενοντώδης και ισχός). Η λήψη και η παρασκευή τουαυτομοσχεύματος γίνεται με διαφορετική χειρουργική τεχνική, ανάλογα με το είδος  του μοσχεύματος που θα χρησιμοποιήσουμε. Τα αλλομοσχεύματα και τα συνθετικά μοσχεύματα χρησιμοποιούνται σε σύνθετες βλάβες (αναθεώρηση αποτυχίας προηγούμενης επέμβσης, πολυσυνδεσμική βλάβη, άμεση ανάγκη για υψηλές αθλητικές επιδόσεις).

επιγονατιδικός-περιγραφήοπίσθιοι μηριαίοι-περιγραφή

τούνελ πρόσθιου χιαστού-περιγραφήΓια να τοποθετηθεί και να παραμείνει το μόσχευμα στη θέση που αρχικά βρισκόταν ο φυσιολογικός πρόσθιος χιαστός, πρέπει να καθηλωθεί εντός του μηριαίου και της κνήμης. Για αυτό το λόγο, δημιουργούμε μία οστική σήραγγα (τούνελ) στην κνημη και μία στο μηριαίο. Οι σήρραγγες αυτές βρίσκονται στην ίδια ευθεία και συγκεκριμένα, στη διεύθυνση του φυσιολογικού πρόσθιου χιαστού. Στη συνέχεια, εισάχουμε το μόσχευμα εντός της σήραγγας της κνήμης και το προωθούμε κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να περάσει μέσα από την άρθρωση και να καταλήξει στη σήραγγα του μηριαίου. Με τον τρόπο αυτό έχουμε κατορθώσει να περάσουμε το μόσχευμα ακριβώς από τη θέση του αρχικού πρόσθιου χιαστού. Στο σημείο αυτό, και πριν την τελική σταθεροποίηση του μοσχεύματος, γίνεται έλεγχος της σταθερότητας του γόνατος και ρυθμίζεται η τάση του μοσχεύματος (πόσο σφιχτά ή χαλαρά θα καθηλωθεί στα τούνελ). Η καθήλωση του μοσχεύματος γίνεται με ειδικές απορροφήσιμες βίδες και ακολουθεί ξανά έλεγχος της σταθερότητας του εγκατεστημένου μοσχεύματος.

Η χειρουργική επέμβαση πραγματοποιείται αρθροσκοπικά (αρθροσκόπηση γόνατος). Μέσα από δύο ελάχιστες τομές, ο χειρουργός ελέγχει την άρθρωση με το αρθροσκόπιο (κάμερα που μεταδίδει τις εικόνες από το εσωτερικό της άρθρωσης σε μια οθόνη) και πραγματοποιεί τους χειρισμούς του με ειδικά εργαλεία. Δεν πραγματοποιείται τομή της άρθρωσης και ουσιαστικά, ο χειρουργός πραγματοποιεί τις κινήσεις του και ελέγχει την πορεία του μοσχεύματος “τυφλά” (κατά την διάρκεια της επέμβασης, ο ορθοπαιδικός χειρουργεί βλέποντας τις εικόνες που μεταδίδει το αρθροσκόπιο από το εσωτερικό της άρθρωσης στην οθόνη).

Η χειρουργική θεραπεία έχει απόλυτη ένδειξη σε περιπτώσεις ασθενών με ρήξη πρόσθιου χιαστού, οι οποίοι επιθυμούν ένα γόνατο υψηλών απαιτήσεων στην καθημερινή τους ζωή (νέοι, επαγγελματίες και ερασιτέχνες αθλητές).

 Το μεγάλο στοίχημα της χειρουργικής θεραπείας είναι η αποκατάσταση του χειρουργημένου γόνατος. Αυτό επιτυγχάνεται με τη βοήθεια της φυσιοθεραπείας. Ο ασθενής, από την πρώτη κιόλας μετεγχειρητική ημέρα πρέπει να εντάσσεται σε ειδικό πρόγραμμα αποκατάστασης του χειρουργημένου γόνατος. Το πρόγραμμα αποκατάστασης πρέπει να είναι εξατομικευμένο και προσαρμοσμένο στις λειτουργικές απαιτήσεις του κάθε ασθενή.

«Γενικά, σε κάθε περίπτωση χειρουργημένου ασθενούς με ρήξη πρόσθιου χιαστοιύ, η επέμβαση και η φυσιοθεραπεία αλληλοσυμπληρώνονται. Στόχος της χειρουργικής θεραπείας είναι να προσφέρει ένα σταθερό γόνατο για αποκατάσταση και στόχος της αποκατάστασης είναι να μετατρέψει το  χειρουργημένο γόνατο σε λειτουργικό.» Κόλλιας Γεώργιος

Το άρθρο ρήξη πρόσθιου χιαστού χειρουργείο θα σας βοηθήσει να καταλάβετε γιατί είναι αναγκαίο να κάνετε χειρουργίο