Ανάλογα με το είδος της ρήξης και την κλινική εικόνα του ασθενούς, η θεραπεία  μπορεί να είναι συντηρητική ή χειρουργική.

Η συντηρητική (μη χειρουργική) θεραπεία αφορά συνήθως σε εκφυλιστικές ρήξεις ασθενών άνω των 50 ετών. Στις περιπτώσεις αυτές, ο πάσχων μηνίσκος είναι ήδη “γερασμένος” και οποιαδήποτε προσπάθεια ανακατασκευής του δεν αποδίδει. Η συντηρητική θεραπεία περιλαμβάνει:

  • Παυσίπονα
  • Αντιφλεγμονώδη
  • Παγοθεραπεία
  • Περιορισμό των δραστηριοτήτων του γόνατος
  • Φυσιοθεραπεία

Ρήξη μηνίσκου Χειρουργείο

Η χειρουργική θεραπεία ενδείκνυται σε οξείες τραυματικές ρήξεις και σε περιπτώσεις αποτυχίας της  συντηρητικής αγωγής χρόνιων εκφυλιστικών ρήξεων. Η αντιμετώπιση της βλάβης πραγματοποιείται αρθοσκοπικά (αρθροσκόπηση γόνατος) και ανάλογα με την ηλικία του ασθενούς,  το είδος, το σχήμα και το μέγεθος της ρήξης διαθέτουμε και αντίστοιχες χειρουργικές επιλογές.

Γενικά, σε κάθε περίπτωση, στόχος του ορθοπαιδικού χειρουργού είναι να διατηρήσει -όσο το δυνατό-ακέραιο τον μηνίσκο. Αυτό πραγματοποιείται είτε με συρραφή της ρήξης, είτε με χειρουργικό καθαρισμό και νεαροποίηση του πάσχοντος τμήματος του μηνίσκου (ξύρισμα και ομαλοποίηση των χειλέων της ρήξης).

ρήξη μηνίσκου - περιγραφή

Η συρραφή του μηνίσκου γίνεται με ειδικά ράμματα και εφαρμόζεται σε περιπτώσεις νέων ασθενών που παρουσιάζουν ρήξη στο έξω τριτημόριο του μηνίσκου τους. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η αιμάτωση στην περιφέρεια του μηνίσκου είναι καλή και επιτρέπει την επούλωση της συρραφείσας ρήξης. Στα έσω 2/3 του μηνίσκου, η αιμάτωση είναι πτωχή και οποιαδήποτε προσπάθεια συρραφής της ρήξης έχει μέτρια αποτελέσματα.

meniscal_repair_technique_0-large

Συρραφή του μηνίσκου με ειδικά ράμματα. Η όλη τεχνική πραγματοποιείται αρθροσκοπικά (κλειστά).

Ο χειρουργικός καθαρισμός και η νεαροποίηση του μηνίσκου εφαρμόζεται σε περιπτώσεις οξέων ρήξεων των έσω 2/3 του μηνίσκου και σε περιπτώσεις χρόνιων εκφυλιστικών ρήξεων. Ο καθαρισμός πραγματοποιείται με αφαίρεση του πάσχοντος τμήματος και με ομαλοποίηση των χειλέων της βλάβης με ειδική αρθροσκοπική ξυριστική μηχανή. Με τον τρόπο αυτό αφαιρείται μόνο το τμήμα της βλάβης και ο υπόλοιπος μηνίσκος διατηρείται ακέραιος έτσι ώστε να μην επηρεάζεται η λειτουργία του.

«Το θεραπευτικό πρωτόκολλο πρέπει να είναι εξατομικευμένο για κάθε ασθενή ξεχωριστά και να βασίζεται στο επίπεδο της καθημερινής του δραστηριότητας. Η εξέλιξη της αρθροσκοπικής χειρουργικής σήμερα, μας επιτρέπει σε περιπτώσεις αποτυχίας της συντηρητικής αγωγής να προσφεύγουμε εύκολα στη λύση της αρθροσκοπικής θεραπείας. Η ανώδυνη,ταχεία αποκατάσταση και η χαμηλού κόστους μονοήμερη νοσηλεία του ασθενούς, τείνουν πλέον να μετατρέψουν την αρθροσκοπική αποκατάσταση σε θεραπεία πρώτης γραμμής.» Κόλλιας Γεώργιος

Δείτε το σχετικό Βίντεο