Η Ρήξη μείζονος θωρακικού αποτελεί μία συχνή κάκωση των αθλητών, κυρίως αυτών που ασχολούνται με την άρση βαρών και το bodybuilding. Εμφανίζεται κατά κύριο λόγο σε άνδρες και συμβαίνει συχνότερα κατά την έκκεντρη φόρτιση του μυός, δηλαδή κατά τη φάση της επαναφοράς κατά τη στιγμή της άσκησης.

Ο μείζων θωρακικός αποτελεί τον μεγαλύτερο μυ του θώρακος και μία από τις μεγαλύτερες μυικές ομάδες του σώματος γενικά. Ο μυς σχηματίζεται από τη συνένωση δύο επιμέρους μυών, της κλειδικής και της στερνικής μοίρας, οι οποίες εκφύονται (ξεκινούν) από την κάτω πλευρά της κλείδας και την έσω πλευρά του στέρνου αντίστοιχα. Οι δύο αυτές μοίρες ενώνονται μεταξύ τους σχηματίζοντας ένα κοινό τένοντα που καταφύεται (καταλήγει) στην πρόσθια επιφάνεια του βραχιονίου. Λίγο πριν την κατάφυση του, ο μυς περιστρέφεται κατά 180ο , σχηματίζοντας έτσι το πρόσθιο τοίχωμα της μασχάλης.

Η Ρήξη μείζονος θωρακικού μπορεί να αφορά σε μία ή και στις δύο μοίρες του μυός, συνήθως όμως, στην στερνική. Επίσης, η ρήξη μπορεί να εντοπίζεται, είτε στη συμβολή τένοντα και βραχιονίου οστού, είτε στη συμβολή τένοντα και μυός (μυοτενόντια συμβολή).

Η διάγνωση είναι κατά βάση κλινική. Ο ασθενής αναφέρει συνήθως στο ιστορικό του κάκωση κατά την άρση βαρών στο γυμναστήριο και παραπονείται για πόνο και εκχύμωση (μελανιά) στην περιοχή της μασχάλης και του βραχιονίου. Κλινικά, είναι εμφανής η ασυμμετρία στον θώρακα του ασθενούς διότι, ο πάσχον μύς είναι αποσπασμένος από το βραχιόνιο και λόγω βαρύτητας βρίσκεται σε χαμηλότερο επίπεδο σε σχέση με τον υγιή μυ στην αντίθετη πλευρά του θώρακα.

Ο απεικονιστικός έλεγχος είναι επικουρικός για τη διάγνωση. Οι απλές ακτινογραφίες είναι σχεδόν πάντα φυσιολογικές και μόνο η μαγνητική αναδεικνύει το σημείο και την έκταση της ρήξης.

Το είδος της θεραπείας εξαρτάται από τις λειτουργικές απαιτήσεις του κάθε ασθενή.

Η Ρήξη μείζονος θωρακικού είναι μία μη λειτουργική βλάβη για τον μέσο ασθενή. Δηλαδή, πέρα από το αισθητικό πρόβλημα της ασυμμετρίας του θωρακικού τοιχώματος, η βλάβη δεν προσδίδει αναπηρία σε ότι αφορά την εκτέλεση απλών καθημερινών δραστηριοτήτων (προσωπική υγιεινή, μη χειρωνακτική εργασία, ερασιτεχνικός αθλητισμός).

Σε περιπτώσεις όμως αθλητών υψηλού επιπέδου και χειρωνάκτων ασθενών, οι οποίοι χρειάζονται απόλυτη λειτουργικότητα του άνω άκρου τους, η θεραπεία της ρήξης είναι χειρουργική. Υπό γενική αναισθησία και μέσω μιας τομής λίγων εκατοστών, αναγνωρίζεται η βλάβη και αποκαθίσταται με ειδικές τεχνικές (συρραφή με ανθεκτικά ράμματα ή καθήλωση με άγκυρες). Μετεγχειρητικά, ο ασθενής εντάσσεται σε πρόγραμμα αποκατάστασης και επανέρχεται σταδιακά στο επιθυμητό λειτουργικό επίπεδο.

Ρήξη μείζονος θωρακικού χειρουργείο 1-1

Ασθενής με ρήξη μείζονος θωρακικού δεξιά. Είναι εμφανείς α) η διόγκωση του δεξιού μαστού λόγω απόσπασής του από το σημείο πρόσφυσής του στο βραχιόνιο οστούν β) η πτώση της θηλής του δεξιού μαστού λόγω μετακίνησης της μάζας του μυός προς τα κάτω, εξαιτίας της βαρύτητας.

 

Ρήξη μείζονος θωρακικού χειρουργείο 2-1

Ο ίδιος ασθενής 2 μήνες μετεγχειρητικά. Πλήρης ανατομική και λειτουργική αποκατάσταση. Ο συνδυασμός χειρουργικής θεραπείας και φυσικοθεραπείας είναι άριστος.