Η ρήξη μείζονος θωρακικού είναι συχνή σε αθλητές που ασχολούνται με την άρση βαρών και το bodybuilding. Η βλάβη είναι κυρίως αισθητική και μη λειτουργική, δηλαδή δεν εμποδίζει τον ασθενή να πραγματοποιεί τις απλές καθημερινές του δραστηριότητες. Εξαίρεση αποτελούν οι ασθενείς υψηλών λειτουργικών απαιτήσεων (χειρώνακτες, αθλητές, στρατιωτικοί, άντρες των σωμάτων ασφαλείας). Στις περιπτώσεις αυτές, η ρήξη μείζονος θωρακικού είναι λειτουργική και πρέπει να διορθώνεται χειρουργικά, προκειμένου οι ασθενείς αυτοί να ανταποκριθούν με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα στις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις.

Ρήξη μείζονος θωρακικού χειρουργείο 1-1

Ασθενής 25 ετών με ρήξη μείζονος θωρακικού δεξιά, λίγο πριν το χειρουργείο. Είναι εμφανείς α) η πτώση της θηλής του δεξιού μαστού σε σχέση με την αριστερή υγιή πλευρά β) η διόγκωση του δεξιού μείζονος θωρακικού. Η πτώση της θηλής και η διόγκωση του μυός οφείλονται στη απόσπαση του μυός από την πρόσφυσή του στο βραχιόνιο οστούν και στην προς τα κάτω μετακίνησή του εξαιτίας της βαρύτητας.

Ρήξη μείζονος θωρακικού χειρουργείο 2-1

2 μήνες μετεγχειρητικά. Επούλωση του χειρουργικού τραύματος, πλήρης αποκατάσταση της ανατομίας του μείζονος θωρακικού.

 

Ρήξη μείζονος θωρακικού χειρουργείο 3-1

2 μήνες μετεγχειρητικά. Πλήρης λειτουργική αποκατάσταση. Ο ασθενης συνεχίζει το πρόγραμμα φυσικοθεραπείας και έχει ήδη ξεκινήσει το στάδιο της μυικής ενδυνάμωσης.

Για επείγοντα περιστατικά       213 0331715 / 697 2023834