Με τον όρο “ρήξη δικεφάλου βραχιονίου” αναφερόμαστε συνήθως στη ρήξη (αποκόλληση) του ομώνυμου τένοντα από τη θέση πρόσφυσής του στην κερκίδα.

Ο δικέφαλος βραχιόνιος μυς αποτελείται από δύο μυϊκές γαστέρες, τη μακρά και τη βραχεία, οι οποίες εκφύονται (ξεκινούν) από το άνω χείλος της ωμογλήνης και την κορακοειδή απόφυση αντίστοιχα. Οι δύο γαστέρες συνενώνονται μεταξύ τους, σχηματίζοντας το δικέφο μυ, ο οποίος καταφύεται (καταλήγει) με μορφή τένοντα στο άνω τμήμα της κερκίδας (σε ένα σημείο που ονομάζεται δικεφαλικό όγκωμα).

Η ρήξη του καταφυτικού τένοντα του δικεφάλου είναι η μερική ή πλήρης αποκόλληση του τένοντα από το δικεφαλικό όγκωμα.

Η ρήξη δικεφάλου βραχιονίου παρατηρείται κυρίως σε άνδρες 30-40 ετών και αφορά στο επικρατές άνω άκρο. Κατά κανόνα συμβαίνει σε θέση 90ο του αγκώνα, όταν η άρθρωση εκτελεί έκταση υπό αντίσταση (έκκεντρη φόρτιση του δικεφάλου μυός) πχ έκταση αγκώνα κατά την ενδυνάμωση του δικεφάλου με ελεύθερα βάρη στο γυμναστήριο.

δικέφαλος ανατομίαeccentric

Η ρήξη του καταφυτικού τένοντα του δικεφάλου γίνεται άμεσα αντιληπτή από τον ασθενή και εκδηλώνεται κλινικά με :

  • χαρακτηριστικό ήχο

  • πόνο,

  • οίδημα (πρήξιμο) και

  • εκχύμωση (μελανιά) στην πάσχουσα περιοχή,

  • αδυναμία πρηνισμού/ υπτιασμού του αντιβραχίου,

  • συρρίκνωση της μάζας του μυός (“σημείο του ποπάϋ”).

 

Η ρήξη δικεφάλου βραχιονίου διαγιγνώσκεται εύκολα, τόσο κλινικά, όσο και απεικονιστικά, με διενέργεια μαγνητικής τομογραφίας.

Η θεραπεία είναι κατα βάση χειρουργική. Σε σπάνιες περιπτώσεις μικρών ρήξεων και ελάχιστων λειτουργικών απαιτήσεων του ασθενούς (υπερήλικες) μπορούμε να συμβιβαστούμε με τη συντηρητική (μη χειρουργική θεραπεία). Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις, υπάρχει ένδειξη για χειρουργική αποκατάσταση της βλάβης.

Η χειρουργική τεχνική, περιλαμβάνει τη διενέργεια μικρής τομής στο ύψος της πρόσθιας επιφάνειας του αγκώνα και την εύρεση του αποσπασμένου τένοντα. Στη συνέχεια, με ειδικές άγκυρες (βίδες που διαθέτουν ράμματα) ράβουμε τον τένοντα του δικεφάλου και τον καθηλώνουμε σην ανατομική του θέση.

Μετεγχειρητικά, ο ασθενής φέρει νάρθηκα για λίγες ημέρες και εντάσσεται σε ειδικό πρόγραμμα φυσιοθεραπείας. Τα χειρουργικά αποτελέσματα είναι άριστα και η επιστροφή του ασθενούς στις καθημερινές του δραστηριότητες είναι εντυπωσιακή.

 biceps2

Ο δικέφαλος βραχιόνιος μύς διαθέτει δύο εκφυτικούς τένοντες και έναν καταφυτικό. Τυχόν ρήξη ενός εκ των δύο εκφυτικών τενόντων, αναπληρώνεται από την παρουσία του άλλου και δεν προκαλεί πρόβλημα στον ασθενή. Αντίθετα, η ρήξη του ενός και μοναδικού καταφυτικού τένοντα συνεπάγεται μια σημαντική δυσλειτουργία του άνω άκρου. Ο ασθενής δεν μπορεί να κάνει κινήσεις πρηνισμού και υπτιασμού, αδυνατεί δηλαδή να “στρίψει” το χέρι και το αντιβράχιό του όπως απαιτείται πχ για τη χρήση κλειδιού (κλείδωμα/ξεκλείδωμα), κατσαβιδιού κλπ. Επομένως, μια τέτοια βλάβη πρέπει να αποκατασταθεί όσο το δυνατό ανατομικά, προκειμένου να μην αφήσει αναπηρία στον ασθενή. Η ανατομική αποκατάσταση της βλάβης αυτής επιτυγχάνεται μόνο χειρουργικά και έχει θεαματικά αποτελέσματα.” Κόλλιας Γεώργιοςbiceps3