Ρήξη αχιλλείου 1

Η ρήξη αχιλλείου τένοντα ή ρήξη αχιλλείου χάριν συντομίας, αποτελεί ένα σοβαρό τραυματισμό του άκρου ποδός. Πρόκειται για διακοπή της συνέχειας του αχίλλειου τένοντα, με αποτέλεσμα την αδυναμία της πελματιαίας κάμψης του άκρου ποδός και κατά συνέπεια της βάδισης.

Ρήξη αχιλλείου 2Ο αχίλλειος τένοντας αποτελεί την κοινή κατάληξη του γαστροκνήμιου και του υποκνημίδιου μυός στην πτέρνα. Περίπου 5 εκ. πριν την πρόσφυσή στην πτέρνα, ο τένοντας παρουσιάζει μια περιοχή με πτωχή αγγείωση. Η περιοχή αυτή είναι ευαίσθητη σε τραυματισμούς και αποτελεί τη συχνότερη θέση ρήξης.

Οι ασθενείς με ρήξη αχιλλείου είναι συνήθως άνδρες ηλικίας 30-40 ετών. Πρόκειται κυρίως για άτομα που γυμνάζονται περιστασιακά, χωρίς καλή προθέρμανση (βλ αθλητές του Σαββατοκύριακου) και για ασθενείς που λαμβάνουν συστηματικά στεροειδή ή φλουροκινολόνες (είδος αντιβιωτικού).

Η διάγνωση της ρήξης γίνεται άμεσα με τη λήψη του ιστορικού. Συνήθως, ο ασθενής με ρήξη αχιλλείου, περιγράφει ένα χαρακτηριστικό αίσθημα (πχ “κλωτσιά”, “πυροβολισμος”) τη στιγμη του τραυματισμού. Η κλινική εξέταση επιβεβαιώνει τις αρχικές υποψίες και η διάγνωση συμπληρώνεται με τον απεικονιστικό έλεγχο (υπέρηχος ή μαγνητική τομογραφία).

Ανάλογα με τα κλινικά και τα απεικονιστικά ευρήματα, η ρήξη αχιλλείου μπορεί να χαρακτηρισθεί μερική ή πλήρης. Ο βαθμός της ρήξης και οι λειτουργικές απαιτήσεις του ασθενούς καθορίζουν το είδος της θεραπείας που θα εφαρμοσθεί.

Ρήξη αχιλλείου νάρθηκας

Η συντηρητική (μη χειρουργική) θεραπεία συνίσταται στην εφαρμογή ειδικού νάρθρηκα σε ιπποποδία (το πόδι βρίσκεται σε μόνιμη πελματιαία κάμψη), έτσι ώστε να μπορούν τα χείλη της ρήξης να συμπλησιάσουν μεταξύ τους και να ευωδοθεί η επούλωση του τένοντα.

Η χειρουργική αντιμετώπιση περιλαμβάνει τη συρραφή της ρήξης, είτε ανοικτά (μέσω μια μικρής τομής λίγων εκατοστών), είτε διαδερμικά (μέσω έξι ελάχιστων τομών μεγέθους περίπου 0,5 εκατοστών). Η τεχνική της συρραφής εξαρτάται από το βαθμό και τη χρονιότητα της ρήξης. Μετεγχειρητικά, ο ασθενής βαδίζει με ειδικό νάρθηκα ποδοκνημικής, εντάσσεται άμεσα σε πρόγραμμα αποκατάστασης και εντός λίγων εβδομάδων επιστρέφει στο επιθυμητό επίπεδο δραστηριότητας.

Με τη συντηρητική θεραπεία αποφεύγουμε τις πιθανές επιπλοκές ενός χειρουργείου (προβληματική επούλωση τραύματος, κάκωση νεύρου) αλλά, η πιθανότητα επαναρήξης είναι υψηλή και ο ρυθμός αποθεραπείας είναι αργός. Με τη χειρουργική θεραπεία, η πιθανότητα για νέα ρήξη αχιλλείου είναι ελάχιστη και η αποκατάσταση είναι ταχύτατη.

Ρήξη αχιλλείου άγκυρες

Συρραφή και καθήλωση αχίλλειου τένοντα στην πτέρνα με χρήση αγκυρών. Οι άγκυρες είναι βίδες φορτωμενες με ράμματα. Τα ράμματα διαπερνούν τα κολοβώματα (τμήματα) του κομμένου τένοντα και οι άγκυρες ενταφιάζονται στην οπίσθια επιφάνεια της πτέρνας. Η ενίσχυση των ραμμάτων και ο σχηματισμός κόμπου προκαλεί συμπλησίαση των χειλέων της ρήξης του αχιλλείου και διατήρηση του τένοντα στην ανατομική του θέση.

Ρήξη αχιλλείου διαδερμική συρραφή 2

Τεχνική διαδερμικής συρραφής αχίλλειου τένοντα. Μέσα από ελάχιστες χειρουργικές τομές και με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού, εισάγονται ράμματα στη μάζα του τένοντα και συμπλησιάζονται τα χείλη της ρήξης.

Ρήξη αχιλλείου ανοικτή συρραφή

Ανοικτή συρραφή αχιλλείου και ενίσχυση της συρραφής με τενόντιο μόσχευμα. Εφαρμόζεται σε σοβαρές ή παραμελημένες ρήξεις.