Για να «κολλήσει» ένα κάταγμα, πρέπει να σχηματισθεί πώρος ανάμεσα στα κατεαγότα άκρα (ανάμεσα στα σπασμένα μέρη του οστού).

Ο σχηματισμός πώρου (πώρωση του κατάγματος) αποτελεί μια φυσιολογική μεταβολική διαδικασία του οργανισμού, με στόχο να ακινητοποιήσει τα σπασμένα τμήματα του οστού και να δημιουργήσει νέο οστίτη ιστό ανάμεσά τους.

Η πώρωση του κατάγματος περιλαμβάνει κυρίως τρεις φάσεις:

Φλεγμονή: Αρχικά, στην περιοχή του κατάγματος σχηματίζεται αιμάτωμα το οποίο,  περιέχει αιμοποιητικά κύτταρα που εκκρίνουν αυξητικούς παράγοντες. Οι αυξητικοί παράγοντες ευνοούν τον πολλαπλασιασμό των οστεοβλαστών και ινοβλαστών,  οι οποίοι παράγουν κοκκιωματώδη ιστό.

Επιδιόρθωση:  Ο κοκκιωματώδης ιστός σε διάστημα 2 εβδομάδων μετατρέπεται σε μαλακό πώρο, έναν ιστό που γεφυρώνει τα άκρα των κατεαγότων τμημάτων και αποτελεί βάση για το σχηματισμό οστού. Σταδιακά ο μαλακός πώρος μετατρέπεται σε σκληρό πώρο (οστό). Σε περίπτωση σχετικά «ασταθούς» περιβάλλοντος (συντριβή του κατάγματος, εφαρμογή γύψου), ο μαλακός πώρος μετατρέπεται σε χόνδρο και στη συνέχεια σε οστό. Εάν το περιβάλλον είναι «σταθερό» (χειρουργική θεραπεία), ο μαλακός χόνδρος μετατρέπεται απευθείας σε οστό.

Ανακατασκευή: Ξεκινά από τα μέσα του προηγούμενου σταδίου και συνεχίζεται για τα επόμενα χρόνια. Στο στάδιο αυτό, ενισχύεται το νέο οστό και διαμορφώνεται το τελικό σχήμα του με βάση τις δυνάμεις που δέχεται από τις παρακείμενες ανατομικές δομές (σύνδεσμοι, τένοντες, μύες).

Για επείγοντα περιστατικά       213 0331715 / 697 2023834