Η περιοστίτιδα αποτελεί συχνή πάθηση των αθλητών.

Πρόκειται για φλεγμονή του περιοστέου. Η περιοστίτιδα μπορεί να εμφανισθεί και σε άλλα οστά αλλά, η συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων αφορά στην κνήμη.

Το περιόστεο είναι ένα λεπτό περίβλημα συνδετικού ιστού που καλύπτει την εξωτερική επιφάνεια των οστών. Είναι υπεύθυνο για την αιμάτωση των οστών, για την επούλωσή τους σε περιπτώσεις καταγμάτων και για την πρόσφυση συνδέσμων και τενόντων.

Η περιοστίτιδα κνήμης είναι ένα σύνδρομο υπέρχρησης.

Οφείλεται σε υπερβολικό ερεθισμό του περιοστέου λόγω έντονης και επαναλαμβανόμενης δραστηριότητας των μυών που προσφύονται στην κνήμη. Οι δράση των μυών αυτών έχει ως αποτέλεσμα τη σύσπαση των αντίστοιχων τενόντων και την υπέγερση (έλξη) του περιοστέου. Η επαναλαμβανόμενη και έντονη μυϊκή δραστηριότητα, όπως πχ συμβαίνει σε αθλήματα που περιλαμβάνουν τρέξιμο, έκρηξη και άλματα, προκαλεί μόνιμο ερεθισμό του περιοστέου και ευνοεί την έναρξη μιας φλεγμονώδους διαδισκασίας.

Παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση περιοστίτιδας είναι:

  • ανατομικές παραλλαγές της κνήμης και του άκρου ποδός

  • λανθασμένος τρόπος προπόνησης (υπερβολική ένταση, ελάχιστοι περίοδοι ανάπαυσης)

  • κακή ποιότητα εξοπλισμού (σκληρό έφαδος, ακατάλληλα υποδύματα).

Η πάθηση μπορεί συχνά να συνυπάρχει (ή να συγχέεται) με κατάγματα κόπωσης της κνήμης, με χρόνιο σύνδρομο διαμερίσματος της κνήμης και με την “τριάδα της αθλήτριας”.

periostitida 2

Κλίνικά, η περιοστίτιδα κνήμης εκδηλώνεται με πόνο, συχνότερα στην οπίσθια-έσω περιοχή της κνήμης, λόγω δράσης του οπίσθιου κνημιαίου και του υποκνημιδίου, και λιγότερο συχνά στην πρόσθια-έξω επιφάνεια της κνήμης, λόγω δράσης του πρόσθιου κνημιαίου. Οι χαρακτήρες του πόνου ποικίλουν ανάλογα με τη βαρύτητα της πάθησης. Σε ήπιες περιπτώσεις, ο πονος μπορεί να υφίεται με την άσκηση ενώ, σε εμμένουσες περιπτώσεις, ο πόνος μπορεί να είναι μόνιμος και να αποτελεί αιτία διακοπής και εγκατάλειψης της αγωνιστικής δραστηριότητας του αθλητή.

Η διάγνωση της περιοστίτιδας είναι κυρίως κλινική. Ο απεικονιστικός έλεγχος εφαρμόζεται για τον αποκλεισμό άλλων παθήσεων που έχουν παρόμοια κλινική εικόνα.

Η περιοστίτιδα κνήμης αντιμετωπίζεται σχεδόν πάντα συντηρητικά (μη χειρουργικά). Αρχικά, η θεραπεία περιλαμβάνει την εξάλειψη πιθανών παραγόντων κινδύνου πχ.τροποποίηση προπόνησης (μείωση έντασης, επιμήκυνση διαστημάτων ανάπαυσης), χρήση κατάλληλων υποδυμάτων, άσκηση σε ταρτάν και την έναρξη φυσικοθεραπείας. Ο αθλητής εντάσσεται σε ειδικό πρόγραμμα προπόνησης και αποκατάστασης, υπό τον έλεγχο πάντα του προπονητή, του φυσικοθεραπευτή και του ορθοπαιδικού. Σε εμμένουσες περιπτώσεις, ο ορθοπαιδικός μπορεί να εφαρμόσει συμπληρωματικά και βιολογικές θεραπείες, εγχύοντας αυξητικούς παράγοντες (platelet rich plasma – PRP) στην πάσχουσα περιοχή και στους παρακείμενους τένοντες.

Ο ρόλος της χειρουργικής θεραπείας για τη συγκεκριμένη πάθηση είναι αμφιλεγόμενος. Ο χειρουργικός καθαρισμός των φλεγμονωδών ιστών και η αποσυμπίεση των μυϊκών διαμερισμάτων της κνήμης αποτελούν έσχατες λύεις, όταν δεν ευοδώσει η συντηρητική αντιμετώπιση.

“Το βασικά χαρακτηριστικά της περιοστίτιδας είναι η ύπουλη έναρξη του πόνου, η σταδιακή μείωση της έντασης της προπόνησης λόγω άλγους και το υψηλό ποσοτό υποτροπών. Η επανεμφάνιση της πάθησης είναι συχνή και μπορεί να οφείλεται σε αδυναμία διάγνωσης της πραγματικης αιτίας του προβλήματος. Για αυτό το λόγο, καταφεύγω σπάνια στη χειρουργική θεραπεία και επιμένω στη σχολαστική λήψη του ιστορικού και στη λεπτομερή κλινική εξέταση του/της ασθενούς. Η εύστοχη εύρεση του αιτιολογικού παράγοντα της πάθησης, αποτελεί άμεσα και τη θεραπεία της.”  Κόλλιας Γεώργιος