Ανάλογα με την αιτία που προκάλεσε την καταστροφή του αρθρικού χόνδρου, η οστεοαρθρίτιδα ισχίου διακρίνεται στις εξής κατηγορίες:

  1. Πρωτοπαθής ή ιδιοπαθής οστεοαρθρίτιδα ισχίου: Πρόκειται για την πλειοψηφία των περιπτώσεων οστεοαρθρίτιδας. Με την πάροδο του χρόνου, ο αρθρικός χόνδρος εκφυλίζεται (“γερνάει”), χάνει την ελαστικότητά του και φθείρεται. Οι αρθρικές επιφάνειες (κοτύλη και μηριαία κεφαλή) απογυμνώνονται από το προστατευτικό τους κάλυμα, γίνονται τραχείες και οι μεταξύ τους κινήσεις καθίστανται επώδυνες. Η ιδιοπαθής οστεοαρθρίτιδα ισχίου εμφανίζεται συνήθως σε ηλικίες >50 ετών και η οριστική θεραπεία της είναι η ολική αρθροπλαστική του ισχίου.
  2. Ρευματοειδής αρθρίτιδα ισχίου: Εμφανίζεται σε ασθενείς που πάσχουν από ρευματοειδή αρθρίτιδα ή κάποιο άλλο ανοσολογικό νόσημα. Στις περιπτώσεις αυτές, η αιτία καταστροφής του αρθρικού χόνδρου είναι ένα παθολογικό αναοσολογικό υπόβαθρο. Το ανοσοποιητικό σύστημα του οργανισμού αναγνωρίζει λανθασμένα τον αρθρικό χόνδρο ως ξένο σώμα και του επιτίθεται. Η καταστροφή του αρθρικού χόνδρου συνεπάγεται την ταχεία εξαφάνισή του από τις αρθρικές επιφάνειες του ισχίου και την εγκατάσταση οστεοαρθρίτιδας. Η ρευματοειδής αρθρίτιδα, σε αντίθεση με την ιδιοπαθή, μπορεί να προσβάλλει και ασθενείς νεότερους των 50 ετών. Η οριστική θεραπεία της είναι η ολική αρθροπλαστική του ισχίου.
  3. Μετατραυματική αρθρίτιδα του ισχίου: Πρόκειται για περιπτώσεις αρθρίτιδας εξαιτίας προηγούμενης κάκωσης του ισχίου. Ιστορικό κατάγματος, χόνδρινης βλάβης ή χειρουργικής επέμβασης στις αρθρικές επιφάνειες του ισχίου, αποτελεί σημαντικό προδιαθεσικό παράγοντα για την ανάπτυξη αρθρίτιδας. Συχνά, ακόμα και σε περιπτώσεις ορθής αντιμετώπισης, η αρχική βλάβη του αρθρικού χόνδρου δίνει το ερέθισμα για την περαιτέρω εκφύλισή του. Η μετατραυματική αρθρίτιδα μπορεί να εμφανισθεί σε οποιαδήποτε ηλικία, οπότε και η αντιμετώπισή της πρέπει να προσαρμόζεται σε κάθε ασθενή διαφορετικά.
  4. Οστεοαρθρίτιδα ισχίου εξαιτίας άσηπτης νέκρωσης: Σε περιπτώσεις πλημελούς αιμάτωσης της μηριαίας κεφαλής, παρατηρείται άσηπτη νέκρωση. Εάν αυτή η κατάσταση δεν διαγνωσθεί έγκαιρα, συνεπάγεται παραμόρφωση της μηριαίας κεφαλής, καταστροφή του αρθρικού χόνδρου της και σταδιακή εγκατάσταση αρθρίτιδας. Η αρθρίτιδα εξαιτίας άσηπτης νέκρωσης εμφανίζεται συχνά σε ασθενείς νεότερους των 50 ετών. Ανάλογα με το στάδιο της νόσου κατά τη στιγμή της διάγνωσης (οπότε υπάρχουν και οι αντίστοιχες αρθριτικές αλλοιώσεις στο ισχίο), η θεραπεία ποικίλλει. Σε τελικά στάδια αρθρίτιδας, η οριστική θεραπεία είανι η ολική αρθροπλαστική του ισχίου.
  5. Οστεοαρθρίτιδα εξαιτίας συγγενούς δυσπλασίας του ισχίου: Εμφανίζεται σε περιπτώσεις νέων σχετικά ενηλίκων, ακόμα και κάτω από 50 ετών, οι οποίοι πάσχουν από συγγενή δυσπλασία του ισχίου τους (συγγενές εξάρθρημα, δυσπλασία κοτύλης, αβαθή κοτύλη κλπ). Συνήθως, η πάθηση διέλαθε (δεν διαγνώστικε) κατά τη βρεφική και παιδική ηλικία, με αποτέλεσμα, η μηριαία κεφαλή να παρέμεινε για χρόνια σε μια μη φυσιολογική θέση σε σχέση με την κοτύλη και σταδιακά να αναπτύχθηκε οστεοαρθρίτιδα ισχίου.