Η ολική αρθροπλαστική ισχίου SuperPATH αποτελεί μια σύγχρονη χειρουργική τεχνική για την αντιμετώπιση της οστεοαρθρίτιδας του ισχίου. Είναι μία μέθοδος ελάχιστης επεμβατικότητας (minimal invasive surgery – MIS) η οποία, επιτρέπει την προσπέλαση της άρθρωσης του ισχίου και την αντικατάσταση του φθαρμένου αρθρικού χόνδρου με μεταλλικά ενφυτεύματα (προθέσεις), χωρίς τον τραυματισμό των μαλακών μορίων (μύες, τένοντες, σύνδεσμοι) της άρθρωσης. Πρόκειται για περεταίρω εξέλιξη της PATH (Percutaneously Assisted Total Hip) αρθροπλαστικής και η ονομασία της αποτελεί συντομογραφία των λέξεων Supercapsular percutaneously assisted total hip (Υπερθυλακικά και διαδερμικά υποβοηθούμενη ολική αρθροπλαστική ισχίου).

Η ολική αρθροπλαστική ισχίου SuperPATH είναι η πιο σύγχρονη (νεότερη χρονολογικά) μέθοδος σε σχέση με τις υπόλοιπες (AMIS,ALMIS,ASIS) και το αναφερόμενο ως βασικό πλεονέκτημά της έναντι των υπολοίπων είναι η δυνατότητα πραγματοποίησης του χειρουργείου χωρίς να απαιτείται η εξάρθρωση του ισχίου.

Στις μέχρι τώρα εφαρμοζόμενες τεχνικές, προκειμένου να γίνει η αντικατάσταση του φθαρμένου αρθρικού χόνδρου και η τοποθέτηση των προθέσεων (εμφυτευμάτων), ο χειρουργός εξάρθρωνε το ισχίο, προκειμένου να αποκαλυφθεί η κοτύλη και η κεφαλή του μηριαίου οστού. Η εξάρθρωση αυτή, δημιουργούσε έναν αναπόφευκτο τραυματισμό των μαλακών μορίων της άρθρωσης (αρθρικός θύλακος, σύνδεσμοι, στροφείς μύες και αντίστοιχοι τένοντες).

κλασική ολική αρθροπλαστική ισχίου

Αντίθετα, με την ολική αρθροπλαστική ισχίου SuperPATH, η αφαίρεση των φθαρμένων τμημάτων της άρθρωσης επιτυγχάνεται χωρίς εξάρθρωση (βίαιη έξοδο) της μηριαίας κεφαλής από την κοτύλη. Με τον τρόπο αυτό, το χειρουργείο γίνεται ακόμα λιγότερο ατραυματικό και διατηρείται ακόμα περισσότερο η ακεραιότητα των ανατομικών δομών του ισχίου που θα επιστρατευθούν στη συνέχεια για την κινητοποίηση του/της ασθενούς. Για αυτόν ακριβώς το λόγο η ολική αρθροπλαστική ισχίου SuperPATH έχει χαρακτηρισθεί και ως “μικροαρθροπλαστική”, για να τονισθεί ο ατραυματικός χαρακτήρας της και η ελάχιστα απαραίτητη επεμβατικότητά της στην πάσχουσα άρθρωση.

ολική αρθροπλαστική ισχίου superpath

Επιπλέον πλεονεκτήματα της μεθόδου τα οποία, απορρέουν από τον ατραυματικό χαρακτήρα της, είναι :

  • η άμεση κινητοποίηση – βάδιση των ασθενών μετεγχειρητικά
  • ο μειωμένος πόνος μετεγχειρητικά
  • η μικρότερη απώλεια αίματος
  • η μικρότερη πιθανότητα μετάγγισης
  • η μικρότερη πιθανότητα εξαρθρήματος μετεγχειρητικά λόγω διατήρησης του θυλάκου και των συνδέσμων της άρθρωσης
  • ο ευκολότερος έλεγχος ορθής τοποθέτησης των εμφυτευμάτων.

 

“Κάθε χειρουργική τεχνική έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα έναντι των υπολόιπων. Και όλες οι μέθοδοι είναι αποδεκτές, εφόσον πληρούν συγκεκριμένα επιστημονικά κριτήρια. Στόχοι μας σε κάθε ολική αρθροπλαστική του ισχίου είναι η όσο το δυνατόν ατραυματική προσπέλαση της άρθρωσης και η σωστή τοποθέτηση των προθέσεων (εμφυτευμάτων). Εφόσον αυτοί οι κανόνες εφαρμόζονται, κάθε χειρουργική τεχνική είναι αποδεκτή και μπορεί να εφαρμόζεται. Η επιλογή μιας μεθόδου αποτελεί κατά βάση προσωπική προτίμηση του ορθοπαιδικού χειρουργού βάση της κλινικής του εμπειρίας και της εκπαίδευση ς που έχει λάβει.” Κόλλιας Γεώργιος