Τι είναι η ολική αρθροπλαστική ισχίου AMIS;

Είναι μια τεχνική για την εκτέλεση της ολικής αρθροπλαστικής του ισχίου.

Η ολική αρθροπλαστική εφαρμόζεται σε ασθενείς με οστεοαρθρίτιδα, δηλαδή, με εκφύλιση και καταστροφή της άρθωσης του ισχίου. Τα φθαρμένα τμήματα της άρθωσης (κατεστραμμένος αρθρικός χόνδρος) αντικαθίστανται από αντίστοιχες μεταλλικές προθέσεις-εμφυτεύματα. Με τον τρόπο αυτό αποκαθίσταται η λειτουργικότητα της άρθρωσης και οι ασθενείς απαλλάσονται από τα συμπτώματα που τους ταλαιπωρούν (πόνος, δυσκαμψία, δυσκολία βάδισης).

arthroplastiki_isxiou1

Τι σημαίνουν τα αρχικά AMIS;

Είναι συντομογραφία των λέξεων Anterior Minimal Invasive Surgery (πρόσθια χειρουργική  ελάχιστης επεμβατικότητας) και στην ουσία, περιγράφουν την επέμβαση. Σε αντίθεση με τις άλλες τεχνικές, με τις οποίες η τομή και η προσπέλαση του ισχίου γίνovται οπίσθια ή πλάγια, με την ολική αρθροπλαστική ισχίου  AMIS, η τομή και η χειρουργική προσπέλαση της άρθρωσης γίνονται πρόσθια.

 Πρόκειται για σύγχρονη τεχνική;

Η μέθοδος αυτή περιγρφηκε πρώτη φορά στη Γαλλία το 2001, έκτοτε διαδόθηκε και άρχισε να εφαρμόζεται διεθνώς. Στην πραγματικότητα όμως, αποτελεί εξέλιξη και τροποποίηση της κλασσικής πρόσθιας προσπέλασης του ισχίου, η οποία είναι γνωστή από το 1949 ως προσπέλαση Smith-Petersen.

 Πώς πραγματοποιείται η επέμβαση;

Για την ολική αρθροπλαστική ισχίου AMIS, ο/η ασθενής τοποθετείται σε ύπτια θέση, σε τραπέζι έλξης, το οποίο έλκει το σκέλος που υποβάλλεται σε χειρουργειο, εξυπηρετώντας τους χειρισμούς του χειρουργού στα διάφορα στάδια της επέμβασης. Η χειρουργική τομή γίνεται στην πρόσθια πλευρά του ισχίου και η προσπέλαση της άρθρωσης γίνεται από τα μεσοδιαστήματα διαφόρων μυϊκών ομάδων, κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να περιορίζονται στο ελάχιστο οι τραυματισμοί  των μυών και των πέριξ μαλακών ιστών. 

Τι ξεχωριστό έχει η ολική αρθροπλαστική ισχίου AMIS, σε σχέση με τις κλασσικές προσπελάσεις;

Τα αρχικά AMIS περιγράφουν δύο χαρακτηριστικά της επέμβασης. Το πρώτο είναι η πρόσθια προσπέλαση και το δεύτερο είναι η ελάχιστη επεμβατικότητα. 

Η πρόσθια προσπέλαση, παρόλο που είναι γνωστή από το 1949 , σταδιακά, μετά το 1982 άρχισε να αντικαθίσταται από τις πλάγιες και οπίσθιες προσπελάσεις. Επειδή, λοιπόν η πρόσθια προσπέλαση επανείλθε στο προσκήνιο μετά από πολλά χρόνια, δημιουργήθηκε λανθασμένα η άποψη ότι πρόκειται για κάτι καινούριο.

Όσον αφορά στην ελάχιστη επεμβατικότητα που υπόσχεται η μέθοδος, αυτό είναι κάτι σχετικό. Η προσπέλαση της άρθρωσης του ισχίου γίνεται μέσω μεσομύϊων διαστημάτων αλλά, η τελική παρασκευή (αποκάλυψη και απελευθέρωση) του ισχίου απαιτεί τη διατομή εν τω βάθει μυών και του θυλάκου της άρθρωσης, στοιχεία τα οποία δύκολα αποκοθίστανται ανατομικά κατά την επέμβαση. Αντίθετα, άλλες επεμβάσεις, επιτρέπουν την κινητοποίηση (χειρουργική διατομή) μυών για την προσπέλαση του ισχίου και στη συνέχεια προσφέρουν τη δυνατότητα για εύκολη και ανώδυνη ανατομική τους αποκατάσταση.

Ποιά είναι τα πλεονεκτήματα της μεθόδου;

Η μέθοδος υπόσχεται καλύτερο αισθητικό (μικρή τομή) και λειτουργικό (ταχύτερη αποκατάσταση, μείωση της πιθανότητας εξαρθρήματος και χωλότητας μετεγχειρητικά) αποτέλεσμα σε σχέση με τις κλασσικές επεμβάσεις.

Ποιές είναι οι κυριότερες πιθανές επιπλοκές;

Οι πιθανότερες επιπλοκές είναι η κακοποίηση (ή διατομή) ενός νεύρου που διασχίζει την πρόσθια πλευρά του ισχίου, το κάταγμα (σπάσιμο) του μηριαίου λόγω υπερβολικών χειρισμών και η κακή τοποθέτηση των προθέσεων (εμφυτευμάτων) εξαιτίας κακής ορατότητας.

Υπερτερεί σε σχέση με τις άλλες μεθόδους;

Όχι. Ούτε υπερτερεί, ούτε υστερεί. Τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η AMIS είναι σχεδόν ίδια με αυτά που προσφέρουν οι αντίστοιχες τεχνικές. 

Κάθε μέθοδος ολικής αρθροπλαστικής ισχίου έχει πολύ καλά αποτελέσματα (παρόμοια με τις υπόλοιπες μεθόδους) εφόσον εφαρμόζονται οι βασικές αρχές της χειρουργικής του ισχίου και οι προθέσεις (εμφυτεύματα) τοποθετούνται με βάση τις οδηγίες του εκάστοτε κατασκευαστή. Η επιλογή της μεθόδου που εφαρμόζεται σε κάθε ασθενή βασίζεται,  αφενός σε ιατρικά κριτήρια (ενδείξεις), αφετέρου, στην προσωπική προτίμηση του χειρουργού. 

Ποιά μέθοδος ολικής αριθροπλαστικής ισχίου είναι ιδανική; 

Δεν υπάρχει ιδανική ή τέλεια μέθοδος. Αν είχε αποδειχθεί επιστημονικά ότι, κάποια υπερτερεί έναντι των υπολοίπων, τότε αυτή θα απολάμβανε την απόλυτη εμπιστοσύνη της ορθοπαιδικής κοινότητας και θα ήταν η μόνη που θα εφαρμοζόταν. Επειδή, όμως, κάθε μέθοδος έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, η επιλογή της κάθε μεθόδου έγκειται στον ορθοπαιδικό χειρουργό. Κάθε ασθενής είναι μοναδικός και μοναδική είναι και η πάθησή του. Ο χειρουργός είναι υπεύθυνος να διακρίνει τις ενδείξεις ή τις αντενδείξεις εφαρμογής κάθε μεθόδου και στη συνέχεια να εφαρμόσει την καταλληλότερη μέθοδο στον/στην εκάστοτε ασθενή. 

Είναι η μοναδική μέθοδος ελάχιστης επεμβατικότητας ολικής αρθροπλαστικής του ισχίου;

Όχι. Ο όρος ¨χειρουργική ελάχιστης επεμβατικότητας” (MIS – minmal invasive surgery), ο οποίος είναι ευρύτερα διαφημισμένος σήμερα, αφορά σε μία γενικότερη κατεύθυνση της σύγχρονης χειρουργικής προς λιγότερο τραυματικές και -όσο το δυνατό- αναίμακτες επεμβάσεις.

Τα χαρακτηριστικά της χειρουργικής ελάχιστης επεμβατικότητας είναι:

  • ο σεβασμός στους ιστούς,
  • η όσο το δυνατό μικρότερη κακοποίησή τους διεγχειρητικά,
  • η ανατομική αποκατάστασή τους πριν το πέρας της επέμβασης,
  • η απολίνωση των αγγείων για τον περιορισμό αιμορραγιών και την εξάλειψη της πιθανότητας μετεγχειρητικών αιματωμάτων και
  • ο σύντομος χειρουργικός χρόνος, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το στρες του ασθενούς και να περιορισθεί η πιθανότητα μετεγχειρητικών φλεγμονών.  

Στα πλαίσια αυτά, έχει προσαρμοσθεί και η ορθοπαιδική χειρουργική και ιδιαίτερα η χειρουργική του ισχίου. Η μικρή χειρουργική τομή δεν εξασφαλίζει υποχρεωτικά MIS τεχνική, εάν το υπόλοιπο χειρουργείο δε συμβαδίζει με τους παραπάνω κανόνες. Παρόμοιες με την ολική αρθροπλαστική ισχίου AMIS είναι πλέον και οι υπόλοιπες εφαρμοζόμενες τεχνικές, όπως πχ ALMIS, ASIS, posterior MIS, PATH κλπ.

arthroplastiki_isxiou2

ολική αρθροπλαστική ισχίου 1

ολική αρθροπλαστική ισχίου 3