Η νευροπάθεια υπερπλάτιου νεύρου οφείλεται συνήθως στην παγίδευσή του από κυστικούς σχηματισμούς (συνήθως γάγγλια) κατά την πορεία του στον ώμο.

Τα συμπτώματα που προκαλεί είναι πόνος και ατροφία των μυών του στροφικού πετάλου (υπερακάνθιος και υπακάνθιος).

Η αντιμετώπιση της νευροπάθειας εξαιτίας παγίδευσης είναι χειρουργική.

Πραγματοποιείται αρθροσκόπηση ώμου και μέσω κατάλληλων χειρισμών, ο ορθοπαιδικός χειρουργός αναρροφά το περιεχόμενο της κύστης που πιέζει το νεύρο.

Με τον τρόπο αυτό, αίρεται η πίεση του νεύρου και ο ασθενής απαλλάσσεται από τα συμπτώματα της νευροπάθειας.

Παρακάτω παρουσιάζεται περίπτωση ασθενούς με νευροπάθεια υπερπλάτιου νεύρου εξαιτίας παγίδευσής του στην ακανθογληνοειδή εντομή. Ο ασθενής υπεβλήθη σε επιτυχή αρθροσκόπηση ώμου και απαλλάχθηκε από τα συμπτώματά του άμεσα. Αριστερά παρατίθενται λήψεις μαγνητικής τομογραφίας του πάσχοντος ώμου του ασθενούς στις οποίες, υποδεικνύεται με κίτρινο βέλος η παρουσία ενός γαγγλίου. Δεξιά, παρατίθενται οι αντίστοιχες λήψεις 6 μήνες μετεγχειρητικά. Η απουσία του γαγγλίου είναι εμφανής και αποδεικνύει την απελευθέρωση του υπερπλάτιου νεύρου. Η αποδρομή της νευροπάθειας επαληθεύεται πάντα με ηλεκτρομυογράφημα.

Υπερπλάτιο νεύρο 4

 

Υπερπλάτιο νεύρο 3

 

 

Υπερπλάτιο νεύρο 5

Υπερπλάτιο νεύρο 1

 

 

Υπερπλάτιο νεύρο 6

Υπερπλάτιο νεύρο 2

 

 

 

Για επείγοντα περιστατικά       213 0331715 / 697 2023834