Το υπερπλάτιο νεύρο ξεκινά από το βραχιόνιο πλέγμα (δέσμη νευρικών ινών του αυχένα) και καταλήγει στον ώμο όπου νευρώνει τον υπερακάνθιο και τον υπακάνθιο μύ.

Κατά την πορεία του στην ωμική ζώνη, το νεύρο περνά από την πρόσθια προς την οπίσθια επιφάνεια της ωμοπλάτης, διασχίζοντας την ωμοπλατιαία και την ακανθογληνοειδή εντομή (οι εντομές είναι οστικές αύλακες που επιτρέπουν τη διέλευση νεύρων και αγγείων).

Κατά τη διέλευσή του το νεύρο μέσα από τις εντομές αυτές, καλύπτεται από συνδέσμους της ωμοπλάτης, τον ωμοπλατιαίο (εγκάρσιο) και τον ακανθογληνοειδή σύνδεσμο αντίστοιχα. Οι σύνδεσμοι αυτοί, μετατρέπουν τις εντομές σε τρήματα (τρύπες) και σταθεροποιούν το νεύρο στη σωστή ανατομική του θέση.

suprascapular 2

Η νευροπάθεια του υπερπλάτιου νεύρου αναφέρεται στην παγίδευση (πίεση) του υπερπλάτιου νεύρου από τον ωμοπλατιαίο ή τον ακανθογληνοειδή σύνδεσμο κατά την πορεία του μέσα από τα αντίστοιχα τρήματα.

Η πίεση του νεύρου οφείλεται κυρίωε σε δύο λόγους:

  1. παρουσία κύστης στην ωμοπλάτιαία ή στην ακανθογληνοειδή εντομή

  2. υπερτροφία του αντίστοιχου συνδέσμου

Στην πρώτη περίπτωση, το αίτιο σχηματισμού της κύστης είναι ενδοαρθρικό και κατά κανόνα συνοδεύεται από βλάβη (ρήξη) του επιχείλιου χόνδρου. Η μικρή ρήξη του επιχείλιου χόνδρου δημιουργεί ένα μηχανισμό βαλβίδας, με αποτέλεσμα την έξοδο αρθρικού υγρού από το εσωτερικό της άρθρωσης του ώμου προς την κύστη. Το υγρό εγκλωβίζεται στην κύστη και δεν μπορεί να ακολουθήσει την αντίστροφη κατεύθυνση προς τη άρθρωση. Συνεπώς, το περιεχόμενο της κύστης αυξάνει και παράλληλα αυξάνει η πίεση στο υπερπλάτιο νεύρο.

Στη δεύτερη περίπτωση, η υπετροφία του συνδέσμου οφείλεται κυρίως σε έντονη δραστηριότητα του άνω άκρου πχ αθλητές (βόλλευ, τένις, πόλο) και χειρώνακτες.

Τα συμπτώματα της νευροπάθειας του υπερπλάτιου νεύρου εντοπίζονται στον ώμο και περιλαμβάνουν:

  • διάχυτο πόνο , ο οποίος επιδεινώνεται σε συγκεκριμένες κινήσεις του άνω άκρου

  • μυίκή αδυναμία και

  • μυϊκή ατροφία, λόγω μειωμένης νεύρωσης του υπερακανθίου και του υπακανθίου μυός.

Η υποψία της πάθησης τίθεται αρχικά από το ιστορικό του ασθενούς. Στη συνέχεια, ο ορθοπαιδικός εξετάζει λεπτομερώς τον ασθενή και διαπιστώνει χαρακτηριστική αδυναμία των στροφέων του ώμου (υπερακάθιος, υπακάνθιος). Η επιβεβαίωση της διάγνωση γίνεται συνήθως με τη διενέργεια μαγνητικής τομογραφίας και ηλεκτρομυογραφήματος.

Η θεραπεία της παγίδευσης του υπερπλάτιου νεύρου εξαρτάται από τη αιτία της πάθησης και από τις λειτουργικές απαιτήσεις του ασθενούς. Γενικά, όταν υπάρχει θετικό απεικονιστικό εύρημα παγίδευσης (κύστη), η θεραπεία έγκειται στη χειρουργική απελευθέρωση του νεύρου ενώ, όταν δεν υπάρχει απεικονιστικό εύρημα, αρχικά η αντιμετώπιση περιλαμβάνει ένα εντατικό πρόγραμμα φυσιοθεραπείας.

Με τη φυσιοθεραπεία, ο ασθενής μαθαίνει να χειρίζεται “σωστά” τον ώμο του, κατά τέτοιο τρόπο, ώστε το νεύρο να αποσυμπιέζεται από τις παρακείμενες ανατομικές δομές.

Σε περίπτωση αποτυχίας της φυσιοθεραπείας ή σε περιπτώσεις επιβεβαιωμένης ύπαρξης κύστης, τίθεται η ένδειξη για χειρουργική αντιμετώπιση. Στην περίπτωση αυτή, διενεργούμε αρθροσκόπηση του ώμου και αποσυμπιέζουμε το νεύρο αφαιρώντας τον υπέυθυνο κυστικό σχηματισμό ή/και χαλαρώνοντας τον αντίστοιχο υπερτροφικό σύνδεσμο. Παράλληλα, ελέγχουμε το εσωτερικό της άρθρωσης του ώμου και αντιμετωπίζουμε οποιαδήποτε συνοδό παθολογία πχ ρήξη επιχείλιου χόνδρου, βλάβη SLAP κλπ.

Εφόσον υπάρχουν οι σωστές ενδείξεις, τα αποτελέσματα της χειρουργικής αποσυμπίεσης του υπερπλάτιου νεύρου είναι εντυπωσιακά και η επιστροφή του ασθενούς στις συνήθεις καθημερινές του δραστηριότητες (αθλητισμός, επάγγελμα) είναι ταχεία.

Υπερπλάτιο νεύρο 4

Το κίτρινο βέλος υποδεικνύει έναν κυστικό σχηματισμό (γάγγλιο) ο οποίος πιέζει το υπερπλάτιο νεύρο στην ακανθογληνοειδή εντομή. Η παγίδευση του νεύρου προκαλεί πίεση και εκδήλωση συμπτωμάτων νευροπάθειας (πόνος, ατροφία των μυών του ώμου).

Υπερπλάτιο νεύρο 3

Η αντίστοιχη εικόνα 6 μήνες μετεγχειρητικά. Η αποσυμπίεση του υπερπλάτιου νεύρου πραγματοποιείται αρθροσκοπικά, μέσω 3 ελάχιστων τομών του δέρματος. Είναι εμφανής η εξάλειψη του γαγγλίου που προκαλούσε πίεση στο νεύρο. Ο ασθενής απαλλάχθηκε άμεσα από τα συμπτώματά του και επανήλθε ταχέως στα φυσιολογικά λειτουργικά του επίπεδα.