Η κύστη baker ή πιο σωστά “ιγνυακή κύστη” (ιγνύ ονομάζουμε την οπίσθια επιφάνεια του γόνατος) αποτελεί ένα ιδιαίτερα συχνό εύρημα στη μαγνητική τομογραφία του γόνατος.

Δεν αποτελεί νόσημα αλλά, ένα απεικονιστικό εύρημα που σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με την ύπαρξη κάποιας ενδοαρθρικής βλάβης.

Η ανάδειξη της ιγνυακής κύστης στη μαγνητική τομογραφία συνοδεύει συνήθως την ανάδειξη βλαβών εντός της άρθρωσης του γόνατος πχ ρήξη μηνίσκου, εκφύλιση του πρόσθιου χιαστού, χονδροπάθεια, χόνδρινη βλάβη, αρθρίτιδα.

Η κύστη baker εντοπίζεται συνήθως στην οπίσθια-έσω επιφάνεια του γόνατος και σχηματίζεται μέσω ενός “μηχανισμού βαλβίδας”. Η ύπαρξη μιας ενδοαρθρικής βλάβης (πχ ρήξη μηνίσκου) προκαλεί ανομοιόμορφη κατανομή των πιέσεων του αρθρικού υγρού (υγρό που κυκλοφορεί φυσιολογικά εντός της άρθρωσης) και την έξοδό του προς την οπίσθια πλευρά του γόνατος, μέσω μιας ευένδοτης θέσης του αρθρικού θυλάκου (ο θύλακος αποτελεί τον υμένα που οριοθετεί την άρθρωση). Το αρθρικό υγρό εξέρχεται της άρθρωσης και συγκεντρώνεται σε ένα σημείο ανάμεσα στους οπίσθιους μύες του γόνατος, χωρίς να μπορεί να επιστρέψει στην άρθρωση. Με τον τρόπο αυτό, το αρθρικό υγρό παγιδεύεται στο σημείο συγκέντρωσής του και αρχίζει να μετατρέπεται σε γέλη (τζελ). Η συλλογή αυτή ονομάζεται κύστη baker (ή ιγνυακή κύστη) και το μέγεθός της ποικίλει.

Γενικώς, η κύστη baker δεν εκδηλώνει συμπτώματα, εκτός και αν είναι ευμεγέθης οπότε, προκαλεί πιεστικά φαινόμενα στην πάσχουσα άρθρωση. Τα συμπτώματα ενός ασθενούς που φέρει κύστη baker οφείλονται κατά βάση στην εκάστοτε ενδοαρθρική βλάβη του γόνατος πχ στη ρήξη μηνίσκου ή στην αρθρίτιδα.

Η αναγνώριση της ιγνυακής κύστης γίνεται είτε με μαγνητική τομογραφία, είτε με υπερηχογράφημα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι δυνατή η αναρρόφηση του υγρού της κύστης υπό υπερηχογραφικό έλεγχο. Ωστόσο, σε χρόνιες περιπτώσεις, οπότε και το κυστικό περιεχόμενο είναι πλέον παχύρρευστο (τζελ), η αναρρόφηση δεν είναι πάντα επιτυχής.

Καθώς η κύστη baker δεν είναι νόσημα, δεν υπάρχει και “επίσημη” αντίστοιχη θεραπεία. Η αντιμετώπισή της γίνεται παράλληλα με την αντιμετώπιση της αιτίας που τη δημιουργεί. Το περιεχόμενό της δηλαδή, αναρροφάται κατά τη διάρκεια της επέμβασης που πραγματοποιείται για τη θεραπεία της αντίστοιχης ενδοαρθρικής βλάβης πχ αρθροσκόπηση γόνατος, μηνισκεκτομή, ολική αρθροπλαστική κλπ.