Η κύστη μηνίσκου (ή πιο σωστά “παραμηνισκική κύστη”) αποτελεί ένα εύρημα στη μαγνητική τομογραφία γόνατος ασθενών που πάσχουν από ρήξη μηνίσκου.

Δεν αποτελεί πάθηση αλλά συνοδό απεικονιστικό εύρημα.

Η παρουσία της δηλώνει παθολογία στον αντίστοιχο μηνίσκο και ο σχηματισμός της οφείλεται στον εγκλωβισμό του αρθρικού υγρού στην περιφέρεια του μηνίσκου, με ένα μηχανισμό βαλβίδας, όπως ακριβώς συμβαίνει και με την κύστη baker.

Η κύστη μηνίσκου αντιμετωπίζεται παράλληλα με την αιτία που την προκαλεί. Κατά τη διάρκεια της αρθροσκόπησης γόνατος, διενεργείται μερική μηνισκεκτομή και ταυτόχρονη αναρρόφηση και εκτομή της κύστης.