Η κύστη μηνίσκου (ή πιο σωστά “παραμηνισκική κύστη”) αποτελεί ένα εύρημα στη μαγνητική τομογραφία γόνατος ασθενών που πάσχουν από ρήξη μηνίσκου.

Δεν αποτελεί πάθηση αλλά συνοδό απεικονιστικό εύρημα.

Η παρουσία της δηλώνει παθολογία στον αντίστοιχο μηνίσκο και ο σχηματισμός της οφείλεται στον εγκλωβισμό του αρθρικού υγρού στην περιφέρεια του μηνίσκου, με ένα μηχανισμό βαλβίδας, όπως ακριβώς συμβαίνει και με την κύστη baker.

Η κύστη μηνίσκου αντιμετωπίζεται παράλληλα με την αιτία που την προκαλεί. Κατά τη διάρκεια της αρθροσκόπησης γόνατος, διενεργείται μερική μηνισκεκτομή και ταυτόχρονη αναρρόφηση και εκτομή της κύστης.

Για επείγοντα περιστατικά       213 0331715 / 697 2023834