Κότσι στο πόδι χειρουργείο

Ο βλαισός μέγας δάκτυλος (κοινώς “κότσι στο πόδι”) αποτελεί μια σύνθετη παραμόρφωση του άκρου ποδός.

Η ονομασία της πάθησης δεν είναι απολύτως σωστή διότι, η παραμόρφωση αφορά σε ολόκληρο τον πρώτο στίχο του ποδιού (1ο μετατάρσιο, 1η μεταταρσο-φαλαγγική άρθρωση, φάλαγγες του πρώτου δακτύλου) και όχι μόνο στο μεγάλο δάκτυλο.

Η αιτιολογία της πάθησης είναι πολυπαραγοντική. Στην παραμόρφωση συμβάλλουν τόσο εξωγενείς, όσο και ενδογενείς παράγοντες.

Στους εξωγενείς συγκαταλέγεται η χρήση στενού υποδήματος και υποδήματος με τακούνι. Ιδιαίτερα επιβαρυντικός παράγοντας είναι η χρήση υποδήματος με στενό πρόσθιο τμήμα, οπότε και τα δάκτυλα συμπιέζονται μεταξύ τους και αρχίζουν να υφίστανται τις αρχικές παραμορφώσεις.

Στους ενδογενείς παράγοντες συγκαταλέγονται κυρίως το οικογενειακό ιστορικό, η συνδεσμική χαλαρότητα του/της ασθενούς, η ανατομική κατασκευή του 1ου μεταταρσίου, η πλατυποδία και η ρευματοειδής αρθρίτιδα.

Βλαισός μέγας δάκτυλος 3

Βλαισός μέγας δάκτυλος 4

Ο βλαισός μέγας δάκτυλος έχει σύνθετη παθοφυσιολογία . Γενικά, πιστεύουμε ότι οφείλεται σε μια σειρά παραμορφώσεων του άκρου ποδός, με τελικό αποτέλεσμα τη χαρακτηριστική “προς τα έξω” κλίση του μεγάλου δακτύλου.

 • Συγκεκριμένα, η μικρή “προς τα έξω” κλίση (βλαισότητα) του μεγάλου δακτύλου λόγω χρήσης στενού υποδήματος ή γενετικής προδιάθεσης, προκαλεί “προς τα μέσα” μετατόπιση (ραιβότητα) του 1ου μεταταρσίου.
 • Αυτό οδηγεί σε παραμόρφωση της μεταξύ τους άρθρωσης (1η μεταταρσο-φαλαγγική). Ο θύλακος της άρθρωσης χαλαρώνει επί τα εκτός και διατείνεται επί τα εντός, με αποτέλεσμα να εγκαθίσταται αστάθεια μεταξύ 1ου μεταταρσίου και μεγάλου δακτύλου.
 • Η συνδεσμική αστάθεια προκαλεί διαταραχή της ισορροπίας ανάμεσα στα ζεύγη των μυϊκών δυνάμεων που δρουν στο μεγάλο δάκτυλο (καμπτήρες-εκτείνοντες, προσαγωγοί-απαγωγοί μύες). Ο προσαγωγός μυς επιδεινώνει την “προς τα έξω” κλίση (βλαισότητα) και ο καμπτήρας προκαλεί  κάμψη και στροφή (πρηνισμός) του μεγάλου δακτύλου.
 • Η εγκατεστημένη βλαισότητα του μεγάλου δακτύλου προκαλεί επιπλέον “προς τα μέσα” μετατόπιση (ραιβότητα) του 1ου μεταταρσίου και επαναλαμβάνεται ένας φαύλος κύκλος.
 • Επιπλέον, η έντονη βλαισότητα του μεγάλου δακτύλου προκαλεί μετατόπιση και των μικρότερων δακτύλων (κυρίως 2ου και 3ου) και αποτελεί τη βασική αιτία για την περαιτέρω παραμόρφωσή τους (γαμψοδακτυλία, σφυροδακτυλία, μεταταρσαλγία -”πτώση μεταταρσίων”).

Τα συμπτώματα της πάθησης είναι

 • πόνος στην 1η μεταταρσο-φαλαγγική άρθρωση
 • παραμόρφωση της άρθρωσης
 • προς τα έσω προβολή της κεφαλής του 1ου μεταταρσίου (κότσι)
 • ερεθισμός και φλεγμονή της κεφαλής του  1ου μεταταρσίου
 • παραμόρφωση και κάλοι των μικρότερων δακτύλων (γαμψοδακτυλία, σφυροδακτυλία)
 • πόνος στο πέλμα (μεταταρσαλγία -”πτώση μεταταρσίων”)

Η διάγνωση γίνεται εύκολα κλινικά και επιβεβαιώνεται απεικονιστικά με απλό ακτινολογικό έλεγχο. Με βάση την απλή ακτινογραφία του άκρου ποδός, είμαστε σε θέση να καθορίσουμε τη σοβαρότητα της βλάβης και το είδος της θεραπείας.

 Σε μικρές παραμορφώσεις, η θεραπεία μπορεί να είναι συμπτωματική (νάρθηκες, πάτοι, ευρύχωρα υποδήματα).

Σε μέτριες και βαριές περιπτώσεις, ο βλαισός μέγας δάκτυλος διορθώνεται χειρουργικά.

βλαισός μέγας δάκτυλος

Προεγχειρητική ακτινογραφία. Βλαισός μέγας δάκτυλος.

κότσι στο πόδι χειρουργείο

Μετεγχειρητική ακτινογραφία. Διόρθωση με οστεοτομία τύπου Chevron.

βλαισός μέγας δάκτυλος

Προεγχειρητική (αριστερά) και μετεγχειρητική (δεξιά) ακτινογραφία. Οστεοτομία τύπου Scarf. Διόρθωση γωνίας βλαισού μεγάλου δακτύλου από 26 σε 10 μοίρες και διαμετατατάρσιας γωνίας από 13 σε 7 μοίρες.

κότσι ποδιού

Προεγχειρητικές (αριστερά) και αντίστοιχες μετεγχειρητικές (δεξιά, 20 ημέρες μετά το χειρουργείο) εικόνες παραμορφωμένων ποδιών που διορθώθηκαν.

βλαισός μέγας δάκτυλος κόλλιας

Διαβάστε επίσης:

Χειρουργική θεραπεία βλαισού μεγάλου δακτύλου