Η κερκίδα είναι ένα μακρύ οστό του αντιβραχίου. Το κάτω πέρας της (το κάτω μέρος της) αρθρώνεται νε τον καρπό και αποτελεί συχνή θέση καταγμάτων.

Γενικά, τα κατάγματα του περιφερικού άκρου της κερκίδας είναι τα συχνότερα κατάγματα στην ορθοπαιδική και εμφανίζουν διπλή κατανομή. Εμφανίζονται σε νέους ασθενείς με κακώσεις υψηλής βίας (πχ τροχαία ατυχήματα) και σε ασθενείς άνω των 50 ετών με κακώσεις χαμηλής βίας (κυρίως πτώση στο έδαφος). Στη δεύτερη κατηγορία ασθενών, το κάταγμα είναι ενδεικτικό οστεοπόρωσης, μιας πάθησης που σχετίζεται με χαμηλή πυκνότητα των οστών και αφορά κυρίως σε γυναίκες.

A00412F01

Κάταγμα Colles (εξωαρθρικό, παρεκτοπισμένο) Πρόκειται για το πιο συχνό είδος κατάγματος του περιφερικού άκρου της κερκίδας. Λανθασμένα, ο όρος αυτός χρησιμοποιείται συχνά για να περιγράψει και τις υπόλοιπες κατηγορίες καταγμάτων του κάτω πέρατος της κερκίδας.

Ανεξαρτήτως μηχανισμού κάκωσης, οι ασθενείς με κατάγματα στο κάτω πέρας της κερκίδας παρουσιάζουν:

  • Πόνο στον καρπό
  • Οίδημα (πρήζεται το χέρι)
  • Εκχύμωση
  • Παραμόρφωση

Η διάγνωση  επιβεβαιώνεται με απλές ακτινογραφίες. Στη συνέχεια, γίνεται προσπάθεια από τον ορθοπαιδικό για κλειστή ανάταξη του κατάγματος (επαναφορά στην αρχική, φυσιολογική του θέση με ειδικό χειρισμό-έλξη και εφαρμογή γύψινου επιδέσμου [γύψου]).

Η περαιτέρω αντιμετώπιση του κατάγματος εξαρτάται από το είδος του. Ανάλογα με τη μορφή, την παρεκτόπιση και το βαθμό της συντριβής τους, τα κατάγματα διακρίνονται σε  ενδοαρθρικά, εξωαρθρικά, παρεκτοπισμένα, απαρεκτόπιστα και συντετριμμένα ή μη συντετριμμένα. Ο συνδυασμός αυτών των χαρακτηριστικών διαμορφώνει το «χαρακτήρα» του κατάγματος και μας δίνει πληροφορίες για τη «σταθερότητά» του.  Όσο πιο σταθερό είναι το κάταγμα (πχ εξωαρθρικό, απαρεκτόπιστο, μη συντετριμένο), τόσο πιο πιθανό είναι να παραμείνει στη θέση του μετά την ανάταξη και την εφαρμογή γύψου. Σε αντίθετη περίπτωση (πχ ενδοαρθρικό, παρεκτοπισμένο, συντετριμμένο κάταγμα), είναι πιθανό να μην μπορεί να επιτευχθεί ικανοποιητική ανάταξη ή αν αυτή επιτευχθεί, να μην μπορεί να διατηρηθεί με το γύψο. Στις περιπτώσεις αυτές, η θεραπεία των καταγμάτων είναι χειρουργική.

πλάκα κάτω πέρατος κερκίδαςΗ χειρουργική τεχνική περιλαμβάνει την ανοικτή ανάταξη και εσωτερική οστεοσύνθεση. Γίνεται δηλαδή, τομή του δέρματος, εύρεση της καταγματικής εστίας και ανάταξη του κατάγματος, έτσι ώστε η κερκίδα να λάβει το αρχικό-φυσιολογικό της σχήμα. Στη συνέχεια, η συγκράτηση της ανάταξης στην επιθυμητή θέση επιτυγχάνεται με εφαρμογή πλάκας και βιδών (κοχλίες). Η πλάκα διαθέτει οπές (τρύπες), μέσα από τις οποίες περνούν οι κοχλίες και διεισδύουν στα τμήματα του κατάγματος (διαπερνούν την πλάκα και το οστό).

Το πλεονέκτημα της χειρουργικής θεραπείας είναι η άμεση κινητοποίηση της πηχεοκαρπικής άρθρωσης. Προσφέρει επίσης, απόλυτη σταθερότητα στην καταγματική εστία και επιτρέπει ευχερή πώρωση του κατάγματος με ταυτόχρονη  ελεύθερη  χρήση του χεριού λίγες μέρες μετά από το χειρουργείο.