κάταγμα μετακαρπίου 3

Το κάταγμα μετακαρπίου αποτελεί ένα συχνό τύπο κατάγματος της άκρας χειρός.

Τα μετακάρπια είναι πέντε μακρά οστά τα οποία, ενώνουν τον καρπό με τα δάκτυλα. Σε κάθε μετακάρπιο διακρίνουμε τρία μέρη: τη βάση, τη διάφυση και την κεφαλή. Η βάση αρθρώνεται με το αντίστοιχο οστούν του άπω στοίχου του καρπού και η κεφαλή αρθρώνεται με τη βάση της εγγύς φάλλαγγας του αντίστοιχου δακτύλου. Η διάφυση χρησιμεύει για την πρόσφυση μυών, τενόντων και συνδέσμων.

κάταγμα μετακαρπίου 2

Στην πλειονότητα των περιπτώσεων με κάταγμα μετακαρπίου, το κάταγμα συμβαίνει στο 5ο ή στο 1ο (αντίχειρας) μετακάρπιο. Ο συνηθέστερος μηχανισμός κάκωσης περιλαμβάνει την άμεση πλήξη (γροθιά) του χεριού σε σκληρή επιφάνεια. Για αυτό το λόγο, το κάταγμα της κεφαλής του 5ου μετακαρπίου ονομάζεται και κάταγμα του μποξέρ. Λιγότερο συχνά, ο μηχανισμός κάκωσης μπορεί να περιλαμβάνει τραυματισμό υψηλής βίας (πχ τροχαίο). Στις περιπτώσεις αυτές, παρατηρούνται κατάγματα σε δύο ή περισσότερα μετακάρπια.

Το κάταγμα μετακαρπίου προκαλεί έντονο οίδημα (πρήξιμο) στη ραχιαία επιφάνεια του χεριού, μέτριο πόνο και δυσκολία κίνησης του αντίστοιχου δακτύλου.

Η διάγνωση της κάκωσης γίνεται αρχικά από την κλινική εξέταση του ασθενούς και στη συνέχεια, επιβεβαιώνεται με απλό ακτινολογικό έλεγχο.

κάταγμα μετακαρπίου 4

Η θεραπεία των καταγμάτων αυτών μπορεί να είναι χειρουργική ή μη.

Η συντηρητική (μη χειρουργική) θεραπεία ενδείκνυται σε κατάγματα με μικρή παρεκτόπιση και περιλαμβάνει την εφαρμογή γύψινου νάρθηκα σε κατάλληλη θέση της άκρας χειρός.

Η χειρουργική θεραπεία εφαρμόζεται σε περιπτώσεις καταγμάτων με μεγάλη συντριβή και παραμόρφωση του οστού, σε περιπτώσεις σύνθετων τραυματισμών (κάταγμα και εξάρθρημα) και σε περιπτώσεις που το κάταγμα προκαλεί απόκλιση του αντίστοιχου δακτύλου από τη φυσιολογική του τροχιά. Η οστεοσύνθεση, δηλαδή η χειρουργική ανάταξη του κατάγματος, επιτυγχάνεται με τη χρήση μεταλλικών βελονών (βελόνες Kirschner), κοχλιών (βίδες) ή πλακών και κοχλιών.

κάταγμα μετακαρπίου 1

κάταγμα μετακαρπίου 5