κάταγμα ισχίου

Το κάταγμα ισχίου είναι εξαιρετικά συχνό σε ασθενείς άνω των 65 ετών.

Ο μηχανισμός κάκωσης είναι συνήθως η πτώση του ασθενούς στο έδαφος. Σε νεαρές ηλικίες, το κάταγμα ισχίου είναι σπάνιο και παρατηρείται μόνο σε περιπτώσεις τραυματισμών υψηλής βίας (πχ τροχαίο ατύχημα).

Το κάταγμα ισχίου στους ηλικιωμένους οφείλεται σε δύο κυρίως λόγους:

 1. Οστεοπόρωση: Με την πάροδο του χρόνου, τα οστά γίνονται λιγότερο ανθεκτικά στις φορτίσεις και είναι δυνατό να υποστούν κατάγματα, ακόμα και με ήπιους τραυματισμούς.
 2. Αστάθεια βάδισης: Το νευρικό σύστημα (ιδιαίτερα η παρεγκεφαλίδα, που είναι υπεύθυνη για την ισορροπία) βρίσκεται σε μια διαδικασία “γήρανσης”, με αποτέλεσμα ασθενής να εμφανίζει χαλαρά αντανακλαστικά και αστάθεια βάδισης.

Το κάταγμα ισχίου διακρίνεται σε δύο βασικούς τύπους:

 • Υποκεφαλίκό: όταν η γραμμή του κατάγματος εντοπίζεται στον αυχένα του μηριαίου οστού (κάτω από την κεφαλή)
 • Διατροχαντήριο: όταν η γραμμή του κατάγματος είναι βρίσκεται κάτω από τον αυχένα, μεταξύ των τροχαντήρων.

Κλινικά, ο ασθενής με κάταγμα ισχίου παρουσιάζει:

 • πόνο,
 • κάμψη και έξω στροφή του πάσχοντος ισχίου,
 • βράχυνση του πάσχοντος σκέλους.

Η διάγνωση είναι εύκολη χάρη στο ιστορικό (πτώση στο έδαφος) και στον απλό ακτινολογικό έλεγχο.

Ανάλογα με τον τύπο του κατάγματος (υποκεφαλικό, διατροχαντήριο) και την ηλικία του ασθενούς, η θεραπεία διαφοροποιείται. Ενδεικτικά, για να αντιμετωπίσουμε ένα κάταγμα ισχίου, διαθέτουμε τις εξής επιλογές:

 • Οστεοσύνθεση με βίδες (κοχλίωση): εφαρμόζεται σε νέους σχετικά ασθενείς (κάτω των 65) με υποκεφαλικό-σταθερό κάταγμα
κάτσγμσ ισχίου 5

Κοχλίωση

 • Οστεοσύνθεση με πλάκα και κοχλία συμπίεσης: εφαρμόζεται σε ασθενείς μεγάλης ηλικίας, με διατροχαντήριο-σταθερό κάταγμα ισχίου
κάταγμα ισχίου 6

Οστεοσύνθεση με πλάκα, βίδες και διαυχενικό κοχλία

 • Οστεοσύνθεση με ενδομυελικό ήλο: εφαρμόζεται σε ασθενείς μεγάλης ηλικίας, με διατροχαντήριο-ασταθές κάταγμα ισχίου
κάταγμα ισχίου 2

Ενδομυελική ήλωση

 • Ημιαρθροπλαστική: εφαρμόζεται σε ασθενείς μεγάλης ηλικίας με υποκεφαλικό κάταγμα
κάταγμα ισχίου 3

Ημιαρθροπλαστική

 • Ολική αρθροπλαστική ισχίου: εφαρμόζεται σε νέους, σχετικά, ασθενείς (65-75 ετών) με υποκεφαλικό κάταγμα ισχίου. Στην περίπτωση αυτή, επιπλέον της κεφαλής του μηριαίου αντικαθίσταται και η κοτύλη (τοποθετείται δηλαδή, μεταλλική πρόθεση και στην κεφαλή του μηριαίου και στην κοτύλη). Διαφορετικά, αν εφαρμόσουμε ημιαρθροπλαστική (πρόθεση μόνο στην κεφαλή), επειδή οι ασθενείς είναι ακόμα αρκετά δραστήριοι, η μεταλλική πρόθεση του μηριαίου θα καταστρέψει τον αρθρικό χόνδρο της κοτύλης και θα προκαλέσει αρθρίτιδα ισχίου.
κάταγμα ισχίου 4

Ολική αρθροπλαστική ισχίου

“Το κάταγμα ισχίου – πέραν της χειρουργικής του αντιμετώπισης- έχει ξεφύγει από τα πλαίσια της ορθοπαιδικής και αποτελεί σημαντικό κεφάλαιο της γηριατρικής. Ένας ηλικιωμένος ασθενής με κάταγμα ισχίου είναι ένας ασθενής με πολλές συνυπάρχουσες νόσους. Με ένα βεβαρημένο παθολογικό υπόβαθρο (πχ υπέρταση, διαβήτης, άνοια κλπ), το κάταγμα ισχίου αποτελεί απλώς την αφρορμή για την πλήρη αποδιοργάνωση του ασθενούς και βασική αιτία δραματικών εξελίξεων για την ίδια του τη ζωή! Η αντιμετώπιση αυτών των ασθενών αποτελεί ιδιαίτερη φροντίδα πριν και ιδιαίτερα μετά από το χειρουργείο. Η άμεση χειρουργική αντιμετώπιση του κατάγματος και η – όσο το δυνατό- γρήγορη επιστροφή του ασθενούς στις συνήθεις, καθημερινές του δραστηριότητες, είναι οι βασικότεροι παράγοντες επιτυχίας του χειρουργείου και επιβίωσης του ασθενούς” Κόλλιας Γεώργιος