Ιστορικό

Ασθενής 57 ετών. Πτώση στο  έδαφος.

Κλινική εικόνα

Έντονος πόνος και παραμόρφωση του αριστερού άνω άκρου.

Χωρίς αγγειακή ή νευρολογική βλάβη.

Θετικός ακτινολογικός έλεγχος για συντριπτικό κάταγμα αριστερού βραχιονίου.

Θεραπεία

Ανοικτή ανάταξη και οστεοσύνθεση του κατάγματος με πλάκα και βίδες.

Κάταγμα βραχιονίου 1 - περίπτωση ασθενούς

Κάταγμα βραχιονίου 1 - περίπτωση ασθενούς 2

Για επείγοντα περιστατικά       213 0331715 / 697 2023834