Θεραπεία με PRP (Platelet Rich Plasma)

Η θεραπεία με PRP είναι αποτελεσματική στην πλειονότητα των περιπτώσεων. Η φλεγμονή καταστέλλεται και παρατηρείται ταχεία και ασφαλής επούλωση των τραυματισμένων ιστών. Επιπλέον, ο συνδυασμός των εγχύσεων με σωστή φυσιοθεραπεία βελτιώνει ακόμα περισσότερο τα κλινικά αποτελέσματα της μεθόδου.

Η θεραπεία με PRP αποτελεί ένα σύγχρονο, επεμβατικό, μη χειρουργικό τρόπο αντιμετώπισης πολλών ορθοπαιδικών παθήσεων.

Το PRP είναι πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια και περιέχει αυξητικούς παράγοντες με αντιφλεγμονώδη δράση.
Το αίμα μας αποτελείται από πλάσμα (υγρό στοιχείο) και από κύτταρα (στερεά στοιχεία – κυρίως ερυθρά αιμοσφαίρια, λευκά αιμοσφαίρια και αιμοπετάλια). Τα αιμοπετάλια διαθέτουν ειδικές πρωτείνες που ονομάζονται αυξητικοί παράγοντες. Τα τελευταία χρόνια, διαπιστώθηκε, ότι οι αυξητικοί παράγοντες των αιμοπεταλίων έχουν έντονη ανιφλεγμονώδη δράση, καθώς αναστέλλουν τη διαδικασία της φλεγμονής και επιτρέπουν την επούλωση τραυματισμένων ιστών. Η ανακάλυψη αυτή έφερε επανάσταση στις επιστήμες της βιολογίας και της ιατρικής και οδήγησε γρήγορα στη χρήση των παραγόντων αυτών στην κλινική πράξη.

Η θεραπεία με PRP προϋποθέτει έναν άριστο σχεδιασμό. Η καλή λήψη του ιστορικού, η λεπτομερής κλινική εξέταση και η σωστή διάγνωση είναι απαραίτητες προϋποθέσεις προκειμένου να επιλεγεί ο κατάλληλος ασθενής που χρήζει θεραπείας με PRP. Αν δεν τεθεί σωστή διάγνωση και δεν υπάρχουν οι κατάλληλες ενδείξεις θεραπείας, η χρήση PRP δεν θα είναι αποτελεσματική και ο ασθενής θα υποβληθεί άσκοπα σε αυτή τη διαδικασία.

Η παρασκευή του PRP γίνεται εύκολα στο χώρο του ορθοπαιδικού ιατρείου. Σε ένα ήρεμο περιβάλλον, πραγματοποιείται υπό άσηπτες συνθήκες αιμοληψία του ασθενούς και στη συνέχεια το δείγμα αίματος φυγοκεντρείται. Με τη φυγοκέντρηση επιτυγχάνουμε να απομονώσουμε τα αιμοπετάλια του δείγματος και να εξασφαλίσουμε μια μεγάλη συγκέντρωση αυξητικών παραγόντων (10 φορές μεγαλύτερη από τη συγκέντρωση του αίματος) σε μια μικρή ποσότητα πλάσματος. Στη συνέχεια, με μια ειδική επεξεργασία, το τελικό δείγμα είναι έτοιμο προς χρήση. Υπό άσηπτες συνθήκες, γίνεται προσεκτική έγχυση (ένεση) του PRP στην πάσχουσα περιοχή και με τον τρόπο αυτό ολοκληρώνεται η θεραπευτική συνεδρία. Συνήθως, μία έγχυση έιναι αρκετή για την ανακούφηση των συμπτωμάτων και την αποδρομή της φλεγμονής. Σε εμμένουσες περιπτώσεις, απαιτείται και δεύτερη συνεδρία.

Η θεραπεία με PRP εφαρμόζεται σε περιπτώσεις:

  • μυϊκών τραυματισμών (θλάσεις)
  • τενόντιων τραυματισμών (τενοντίτιδες, ρήξεις)
  • αρχόμενης οστεοαρθρίτιδας
  • καταγμάτων
  • χειρουργικών θεραπειών (συμπληροματικά)

Οι συχνότερες χρήσης του PRP

“Η θεραπεία με PRP αποτελεί μια χρήσιμη θεραπευτική μέθοδο για την αντιμετώπιση πολλών ορθοπαιδικών παθήσεων και κυρίως αθλητικών κακώσεων. Ωστόσο, η ποιότητα του τελικού διαλύματος εξαρτάται άμεσα από την ποιότητα της φυγόκεντρου (μηχανήματος παρασκευής PRP). Οι διαθέσιμες φυγόκεντροι είναι πολλές και διαφέρουν σε τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά. Κάθε φυγόκεντρος παρέχει αντίστοιχης ποιότητας PRP. Είναι επομένως σαφές, ότι για καλό θεραπευτικό αποτέλεσμα είναι απαραίτητη μία σύγχρονη φυγόκεντρος υψηλών προδιαγραφών, ποιοτικά πιστοποιημένη. Φυγόκεντροι παλαιότερης γενιάς ή αβέβαιης προέλευσης παρέχουν χαμηλού κόστους θεραπεία με PRP, ελεγχόμενης αποτελεσματικότητας.” Κόλλιας Γεώργιος