Η εξατομικευμένη αρθροπλαστική γόνατος βασίζεται στο γεγονός ότι, κάθε γόνατο είναι μοναδικό.

Ιδιαίτερα το αρθριτικό γόνατο, πέρα από τα ανατομικά χαρακτηριστικά του (μέγεθος, σχήμα), παρουσιάζει και εντελώς μοναδικές αλλοιώσεις (φθορά ή καταστροφή χόνδρου σε διαφορετική βαρύτητα και έκταση, παραμόρφωση, χαλάρωση συνδέσμων, οστεόφυτα). Για αυτό ακριβώς το λόγο, η αρθροπλαστική που ταιριάζει στο κάθε γόνατο είναι μοναδική.

Παρακάτω, περιγράφεται η διαδικασία της εξατομικευμένης ολικής αρθροπλαστικής γόνατος.

Στάδιο 1: Λεπτομερές ιστορικό, καλή κλινική εξέταση, ακτινογραφικός έλεγχος.

εξατομικευμένη αρθροπλαστική γόνατος 1

Θήλυ ασθενής 62 ετών με οστεοαρθρίτιδα αριστερού γόνατος

Στάδιο 2: Αξονική τομογραφία πάσχοντος γόνατος και επεξεργασία των αποτελεσμάτων με ειδικό λογισμικό.

εξατομικευμένη αρθροπλαστική γόνατος 10

Αρχικά, γίνεται λεπτομερής επεξεργασία των μορφολογικών χαρακτηριστικών του πάσχοντος γόνατος και καταγραφή ακόμα και των ελάχιστων οστεοαρθριτικών αλλοιώσεων (εμβύθιση χόνδρου, οστεόφυτα,, παραμόρφωση άρθρωσης). Στη συνέχεια, προτείνεται η καταλληλότερη πρόθεση για το μηρό και την κνήμη, καθώς και η ιδανική θέση τοποθέτησής τους, με ακρίβεια χιλιοστού. Τέλος, ο ορθοπαιδικός χειρουργός μελετά τα αποτελέσματα της στερεομετρικής ανάλυσης, τροποποιεί ή διορθώνει (αν χρειάζεται) τις παραμέτρους που επιθυμεί και επιβεβαιώνει το μέγεθος και τη θέση των προθέσεων.

εξατομικευμένη αρθροπλαστική γόνατος 2

Τελικά αποτελέσματα προεγχειρητικού ελέγχου. Ο ορθοπαιδικός χειρουργός πλέον γνωρίζει με ακρίβεια την απολύτως απαραίτητη ποσότητα αρθριτικού οστού που θα αφαιρέσει, καθώς και την θέση των προθέσεων για το συγκεκριμένο γόνατο.

Στάδιο 3: Τρισδιάστατη εκτύπωση του προπλάσματος (πλαστικό ομοίωμα) του αρθριτικού γόνατος και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για το συγκεκριμένο χειρουργείο.

εξατομικευμένη αρθροπλαστική γόνατος 2

Τα εργαλεία αυτά λέγονται οδηγοί και μας καθορίζουν με απόλυτη ακρίβεια την ιδανική θέση των προθέσεων στο γόνατο. Η άριστη τοποθέτηση των προθέσεων αποτελεί ένα βασικό παράγοντα που καθορίζει και τη μακροζωϊα τους. Οι οδηγοί είναι εξατομικευμένοι για το συγκεκριμένο γόνατο και δεν χρησιμοποιούνται σε επόμενα χειρουργεία.

Στάδιο 4: Χειρουργείο με εφαρμογή του προπλάσματος και των εξατομικευμένων οδηγών.

εξατομικευμένη αρθροπλαστική γόνατος 3

Μέσω μιας τομής λίγων εκατοστών επιτυγχάνεται η προσπέλαση (αποκάλυψη) της άρθρωσης. Η άμεση εφαρμογή των εξατομικευμένων οδηγών μας επιτρέπει να γλιτώνουμε πολλά χειρουργικά βήματα που κάναμε στο παρελθόν. Το χειρουργείο γίνεται ταχύτερο, με ταυτόχρονη ασφάλεια και ακρίβεια. Ο μειωμένος χειρουργικός χρόνος σχεδόν εξαλείφει την πιθανότητα φλεγμονής και μετάγγισης αίματος.

Στάδιο 5: Μετεγχειρητική παρακολούθηση.

εξατομικευμένη αρθροπλαστική γόνατος 4

Η ασθενής κινητοποιείται από την πρώτη κιόλας μετεγχειρητική ημέρα και εκπαιδεύεται να χρησιμοποιεί το “νέο” της γόνατο με τη βοήθεια φυσικοθεραπευτή. Στη συνέχεια, ακολουθεί τακτικός κλινικός και απεικονιστικός έλεγχος από τον θεράποντα χειρουργό.