Τι είναι η εξατομικευμένη αρθροπλαστική γόνατος;

Η εξατομικευμένη αρθροπλαστική γόνατος αποτελεί μία μέθοδο ολικής αρθροπλαστικής ελάχιστης επεμβατικότητας (MIS – minimal invasive surgery).

Ποιά είναι η καινοτομία της;

Η καινοτομία της σε σχέση με την “κλασική” αρθροπλαστική, έγκειται στο γεγονός ότι, η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται με ένα μοναδικό και ξεχωριστό τρόπο για κάθε γόνατο που πάσχει από οστεοαρθρίτιδα. Κάθε γόνατο είναι μοναδικό καθώς, έχει τα δικά του ξεχωριστά ανατομικά χαρακτηριστικά (σχήμα, μέγεθος, αναλογίες, στροφή, απόκλιση από τον οριζόντιο και τον κατακόρυφο άξονα). Ιδιαίτερα το γόνατο με οστεοαρθρίτιδα, πέρα από τα ανατομικά χαρακτηριστικά του, παρουσιάζει και εντελώς μοναδικές αλλοιώσεις (φθορά/καταστροφή του χόνδρου σε διαφορετική βαρύτητα και έκταση, παραμόρφωση, χαλάρωση συνδέσμων, οστεόφυτα). Για αυτό ακριβώς το λόγο, η αρθροπλαστική που ταιριάζει σε κάθε αρθριτικό γόνατο είναι μοναδική. Με βάση αυτό το δεδομένο, με την εξατομικευμένη αρθροπλαστική γόνατος, η χειρουργική τεχνική σχεδιάζεται και εφαρμόζεται για κάθε ασθενή και για κάθε πάσχον γόνατο ξεχωριστά. Πραγματοποιείται δηλαδή, σε κάθε αρθριτικό γόνατο ένα μοναδικό, αποκλειστικό και εξατομικευμένο χειρουργείο.

Για κάθε γόνατο κατασκευάζεται και μια διαφορετική αρθροπλαστική;

Όχι. Για κάθε γόνατο κατασκευάζονται διαφορετικά-εξατομικευμένα εργαλεία (οδηγοί) που μας καθορίζουν την ιδανική θέση και το ιδανικό μέγεθος των προθέσεων που πρέπει να χρησιμοποιηθούν.  Οι προθέσεις που χρησιμοποιούμε εξακολουθούν να είναι οι ίδιες που χρησιμοποιούσαμε έως τώρα. Η πρωτοπορία της τεχνικής αυτής είναι ότι, χάρη στον ενδελεχή προεγχειρητικό σχεδιασμό, γίνεται πιο ακριβής και λιγότερο χρονοβόρα η εφαρμογή της ολικής αρθροπλαστικής για κάθε γόνατο. Δεν είναι οι προθέσεις εξατομικευμένες για κάθε γόνατο αλλά, η τεχνική εφαρμογής τους.

Πώς εφαρμόζεται η εξατομικευμένη αρθροπλαστική γόνατος;

Για την εφαρμογή της απαιτείται ένας λεπτομερής προεγχειρητικός έλεγχος που περιλαμβάνει καλή κλινική εξέταση, ακτινογραφίες και αξονική τομογραφία του πάσχοντος γόνατος. Τα αποτελέσματα του απεικονιστικού ελέγχου επεξεργάζονται με ειδικό λογισμικό (software) το οποίο, υπολογίζει το ακριβές σχήμα του αρθριτικού γόνατος που πρόκειται να χειρουργήσουμε καθώς, και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του (πχ οστεόφυτα, βαρύτητα των χόνδρινων βλαβών, παραμόρφωση της άρθρωσης). Με βάση τα αποτελέσματα της στερεομετρικής αυτής ανάλυσης, γίνεται μία ψηφιακή προσομοίωση του χειρουργείου και προτείνονται στον ορθοπαιδικό χειρουργό η ιδανική θέση τοποθέτησης της αρθροπλαστικής  και το ιδανικό μέγεθος των προθέσεων (εμφυτευμάτων) για το συγκεκριμένο γόνατο. Ο θεράπων ορθοπαιδικός, ανάλογα και με τα ευρήματα της κλινικής εξέτασης του ασθενούς, τροποποιεί (διορθώνει) ή αποδέχεται την προτεινόμενη θέση και το μέγεθος των προθέσεων και επικυρώνει τα τελικά αποτελέσματα της ανάλυσης. Στη συνέχεια, τα αποτελέσματα αυτά αποστέλλονται σε τρισδιάστατο εκτυπωτή ο οποίος, κατασκευάζει το πρόπλασμα (πλαστικό ομοίωμα) του πάσχοντος γόνατος και ειδικά-εξατομικευμένα εργαλεία (οδηγοί). Οι οδηγοί αυτοί χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια του χειρουργείου και μας επιτρέπουν να τοποθετούμε τις προθέσεις στην τους ιδανική θέση. Με τον τρόπο αυτό, παρακάμπτουμε πολλά στάδια της “κλασσικής” επέμβασης και είμαστε σε θέση να εφαρμόζουμε ιδανικά την ολική αρθροπλαστική γόνατος με ταχύτητα και ασφάλεια. Οι οδηγοί που χρησιμοποιούμε είναι εξατομικευένοι, χρησιμοποιούνται δηλαδή μόνο για το συγκεκριμένο χειρουργείο και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ξανά καθώς, δεν ταιριάζουν σε άλλο γόνατο.

Μπορείτε να ενημερωθείτε λεπτομερώς για τα στάδια της παραπάνω διαδικασίας στο σχετικό σύνδεσμο.

εξατομικευμένη αρθροπλαστική γόνατος 10

Εικόνα από τον πολύπλοκο προεγχειρητικό σχεδιασμό της εξατομικευμένης αρθροπλαστικής γόνατος. Αριστερά, υπολογίζεται το ποσό του αρθριτικού οστού που θα αφαιρεθεί. Δεξιά, προσομοιάζεται η εφαρμογή της αρθροπλαστικής στο γόνατο.

εξατομικευμένη αρθροπλαστική γόνατος 2

Μετά από 30 ημέρες, διαθέτουμε το πρόπλασμα (ομοίωμα) του αρθριτικού γόνατος και εξατομικευμένα εργαλεία (οδηγούς) για την τοποθέτηση της αρθροπλαστικής στην απόλυτα ιδανική θέση.

Ποιά είναι τα πλεονεκτήματα της μεθόδου;

Τα πλεονεκτήματα της εξατομικευμένης αρθροπλαστικής γόνατος σε σχέση με την κλασική αρθροπλαστική είναι τα εξής:

 • Αποτελεί επέμβαση ελάχιστης επεμβατικότητας (minimal invasive surgery – MIS).
 • Επιτρέπει την ελάχιστη δυνατή τομή δέρματος και υποκείμενων μαλακών ιστών.
 • Επιτρέπει την αφαίρεση της ελάχιστης ποσότητας οστού από το μηρό και την κνήμη.
 • Προσφέρει όμορφο αισθητικό αποτέλεσμα.
 • Ελαχιστοποιεί το χειρουργικό χρόνο.
 • Ελαχιστοποιεί την πιθανότητα μεταγγίσεων.
 • Ελαχιστοποιεί την πιθανότητα φλεγμονής.
 • Επιτρέπει την ταχύτερη επούλωση του χειρουργικού τραύματος.
 • Επαναφέρει τη φυσιολογική λειτουργία και κινηματική του γόνατος.
 • Επιτρέπει την ταχύτερη κινητοποίηση του/της ασθενούς.
 • Επιτρέπει την τοποθέτηση των προθέσεων στην ιδανική θέση.
 • Αυξάνει σημαντικά την επιβίωση και την αντοχή των προθέσεων στο χρόνο.

 

Εξατομικευμένη αρθροπλαστική γόνατος

Είναι η καλύτερη μέθοδος ολικής αρθροπλαστικής γόνατος;

Όλες οι επιστημονικά αποδεκτές μέθοδοι που εφαρμόζονται σήμερα έχουν καλά αποτελέσματα εφόσον, εφαρμόζονται με σωστή τεχνική και ορθές ενδείξεις. Αν υπήρχε μία “τέλεια” μέθοδος, τότε σίγουρα θα ήταν και η μόνη που θα εφαρμοζόταν. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δε συμβαίνει διότι, κάθε χειρουργική τεχνική έχει τα δικά της χαρακτηριστικά και επιλέγεται από τον εκάστοτε χειρουργό ανάλογα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του κάθε χειρουργείου.

Η εξατομικευμένη αρθροπλαστική γόνατος αποτελεί μια ασφαλή και αποτελεσματική λύση για την αντιμετώπιση της οστεοαρθρίτιδας του γόνατος. Το συγκριτικό της πλεονέκτημα σε σχέση με τις άλλες μεθόδους (πχ ρομπότ, ψηφιακή πλοήγηση-καθοδήγηση) είναι ότι, η τελική θέση και το μέγεθος των προθέσεων είναι γνωστά πριν το χειρουργείο, οπότε με τη χρήση των εξατομικευμένων οδηγών, ο ορθοπαιδικός χειρουργός παρακάμπτει πολλά στάδια της “κλασσικής” επέμβασης, δε χάνει χρόνο δοκιμάζοντας συνδυασμούς θέσης/μεγέθους προθέσεων κατά τη διάρκεια του χειρουργείου και εξασφαλίζει με ασφάλεια και ταχύτητα την ιδανική εφαρμογή της αρθροπλαστικής για το εκάστοτε γόνατο. Ο μικρός χειρουργικός χρόνος της επέμβασης περιορίζει την πιθανότητα επιπλοκών και η τοποθέτηση των προθέσεων στην ιδανική τους θέση, εξασφαλίζει τη μακροχρόνια επιβίωσή τους και την αντοχή τους στο χρόνο.

Χάρη στην εξατομικευμένη αρθροπλαστική γόνατος, κάθε χειρουργείο είναι μοναδικό καθώς, μοναδικό είναι και το γόνατο κάθε ασθενούς με οστεοαρθρίτιδα. Η πρωτοπορία της μεθόδου έγκειται στην ελάχιστη παρεμβατικότητά της και στον εξατομικευμένο σχεδιασμό της εφαρμοζόμενης τεχνικής. Χάρη στην εξατομικευμένη αρθροπλαστική γόνατος είμαστε σε θέση να εφαρμόζουμε τις προθέσεις (εμφυτεύματα) με απόλυτη ακρίβεια και να εξαλείφουμε την πιθανότητα λανθασμένης τοποθέτησης. ” Κόλλιας Γεώργιος

εξατομικευμένη αρθροπλαστική γόνατος 11

Εφαρμογή του εξατομικευμένου οδηγού στο μηρό. Ελαχιστοποιείται η χειρουργική τομή, η τομή των υποκείμενων ιστών, ο χειρουργικός χρόνος, η ανάγκη μετάγγισης και η πιθανότητα φλεγμονής. Παράλληλα, διευκολύνεται η σωστή τοποθέτηση των προθέσων και αυξάνεται η αντοχή τους και η επιβίωσή τους στο χρόνο.

εξατομικευμένη αρθροπλαστική γόνατος 3

εξατομικευμένη αρθροπλαστική γόνατος 1

Προεγχειρητική ακτινογραφία. Οστεοαρθρίτιδα αριστερού γόνατος.

εξατομικευμένη αρθροπλαστική γόνατος 4

Μετεγχειρητική ακτινογραφία. Εξατομικευμένη ολική αρθροπλαστική.

Δείτε το σχετικό Βίντεο