σύνδεσμοι ακρωμιοκλειδικής

 

Η ακρωμιοκλειδική άρθρωση αποτελεί τη σύνδεση της κλείδας με το ακρώμιο και συμβάλλει στη σταθερότητα της ωμικής ζώνης κατά τις κινήσεις του άνω άκρου. Η συμβολή της άρθρωσης στην εύρυθμη λειτουργία του ώμου φαίνεται από την πολυπλοκότητα των συνδέσμων της.

 

Η σταθερότητα της ακρωμιοκλειδικής επιτυγχάνεται από δύο κυρίως συνδέσμους:

 

  • Ακρωμιοκλειδικός. Ενώνει την κλείδα με το ακρώμιο και αποτελείται από τέσσερεις μοίρες (άνω, κάτω, πρόσθια, οπίσθια). Παρέχει σταθερότητα στο οριζόντιο επίπεδο, περιορίζοντας την προσθιοπίσθια μετατόπιση της κλείδας ως προς το ακρώμιο.

  • Κορακοκλειδικός. Ενώνει την κορακοειδή απόφυση με το έξω τριτημόριο της κλείδας. Περιλαμβάνει δύο μικρότερους συνδέσμους, τον τραπεζοειδή προς τα έξω και τον κονωειδή προς τα έσω. Προσφέρει σταθερότητα στο κατακόρυφο επίπεδο, περιορίζοντας την προς τα άνω/κάτω μετατόπιση της κλείδας ως προς το ακρώμιο.

 

Το εξάρθρημα ακρωμιοκλειδικής συμβαίνει σε περιπτώσεις τραυματισμών της άρθρωσης και ρήξης των συνδέσμων της. Ανάλογα με τη βαρύτητα της κάκωσης, τα εξαρθρήματα της ακρωμιοκλειδικής ταξινομούνται σε έξι κατηγορίες.

 

  • ταξινόμηση RockwoodΤύπου Ι . Διάταση του ακρωμιοκλειδικού συνδέσμου.
  • Τύπου ΙΙ. Ρήξη του ακρωμιοκλειδικού και διάταση του κορακοκλειδικού.
  • Τύπου ΙΙΙ. Ρήξη του ακρωμιοκλειδικού και του κορακοκλειδικού. Στις περιπτώσεις αυτές, η κλείδα μετατοπίζεται προς τα άνω κατά 25-100% του ύψους της.
  • Τύπου IV. Ρήξη του ακρωμιοκλειδικού και του κορακοκλειδικού, με μετατόπιση της κλείδας προς τα πίσω, μέσα στη μάζα του τραπεζοειδούς μυός.
  • Τύπου V. Ρήξη του ακρωμιοκλειδικού και του κορακοκλειδικού, με προς τα άνω μετατόπιση της κλείδας μεγαλύτερη από το ύψος της (διαφορά από τύπο ΙΙΙ).
  • Τύπου VI. Ρήξη του ακρωμιοκλειδικού και του κορακοκλειδικού, με προς τα κάτω μετατόπιση της κλείδας.

 

 

Ανάλογα με τον τύπο του εξαρθρήματος, τα συμπτώματα κυμαίνονται από ήπιο πόνο στην περιοχή της ακρωμιοκλειδικής, έως έντονη παραμόρφωση της άρθρωσης και αδυναμία χρήσης του άνω άκρου.

 

Η διάγνωση γίνεται με βάση το ιστορικό, την κλινική εξέταση και την απλή ακτινογραφία.

 

Το εξάρθρημα ακρωμιοκλειδικής τύπου Ι και ΙΙ αντιμετωπίζεται συντηρητικά (μη χειρουργικά) με ανάρτηση του ώμου, παυσίπονα και παγοθερπαεία.

 

Το εξάρθρημα ακρωμιοκλειδικής τύπου IV, V, VI αποτελεί απόλυτη ένδειξη για χειρουργική θεραπεία, η οποία περιλαμβάνει ανοικτή ανάταξη και σταθεροποίηση της άρθρωσης με ειδικές τεχνικές.

 

Η αντιμετώπιση των εξαρθρημάτων τύπου ΙΙΙ είναι αμφιλεγόμενη. Γενικά, έχει επικρατήσει η τάση να αντιμετωπίζουμε τα εξαρθρήματα αυτά χειρουργικά μόνο σε περιπτώσεις ερασιτεχνών και επαγγελματιών αθλητών. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, η συντηρητική αντιμετώπιση έχει πολύ καλά αποτελέσματα και επιτρέπει στον ασθενή να επιστρέψει στο προ της κάκωσης επίπεδο δραστηριότητας.

 

εξάρθρημα κλείδας-1

 

εξάρθρημα ακρωμιοκλειδικής-2

Διαβάστε επίσης:

Χειρουργική θεραπεία εξαρθρήματος ακρωμιοκλειδικής