Το εξάρθρημα ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης θεραπεύεται ανάλογα με τον τύπο του, ανάλογα δηλαδή με τον αριθμό των τραυματισμένων συνδέσμων της πάσχουσας περιοχής.

Χειρουργική θεραπεία εφαρμόζεται στα εξαρθρήματα ακρωμιοκλειδικής τύπου IV, V, VI  καθώς, και σε περιπτώσεις χειρονακτών, νέων, ερασιτεχνών ή επαγγελματιών αθλητών με εξάρθρημα τύπου ΙΙΙ.

Στόχος μας είναι η ανάταξη και η σταθεροποίησή της κλείδας στην ανατομική της θέση.

Ωστόσο, λόγω της πολυπλοκότητας των συνδέσμων της περιοχής και της αυξημένης κινητικότητας της κλείδας κατά τις κινήσεις του ώμου, η σταθερή και μόνιμη ανάταξη του εξαρθρήματος είναι δύσκολη. Η δυσκολία αυτή αντικατοπτρίζεται στο γεγονός ότι, στη διεθνή βιβλιογραφία έχουν περιγραφεί περισσότρες από 100 διαφορετικές τεχνικές για την αντιμετώπιση του εξαρθρήματος της ακρωμιοκλειδικής!

Οι παλαιότερες τεχνικές καθήλωσης της κλείδας με πλάκα, βίδες ή  χρήση του ακρωμιο-κορακοειδούς συνδέσμου για την ανακατασκευή του ακρωμιοκλειδικού (τροποποιημένη επέμβαση Weaver Dunn) είναι πλέον ιστορικής σημασίας και εφαρμόζονται ολοένα και λιγότερο.

Η σύγχρονη τάση πλέον είναι η ανοικτή ή αρθροσκοπική ανάταξη και καθήλωση της κλείδας με ειδικό ισχυρό ράμμα ή με χρήση τενόντιου μοσχεύματος. Στην πρώτη περίπτωση, το ράμμα περνά διαμέσου της κλείδας, εξέρχεται από την κορακοειδή απόφυση και καθηλώνεται στην επιθυμητή τάση με ειδικό μηχανισμό. Στη δεύτερη περίπτωση, το μόσχευμα σχηματίζει βρόγχο που περικλύει την κλείδα και την κορακοειδή απόφυση και καθηλώνεται στην κλείδα με ειδικές βίδες.

Μετεγχειρητικά, ο ασθενής με αντιμετωπισθέν εξάρθρημα ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης ακολουθεί προσαρμοσμένο πρόγραμμα αποκατάστασης με βάση το είδος της επέμβασης και τις λειτουργικές απαιτήσεις του ώμου του.

ac - tight rope ac - tenton

εξάρθρημα κλείδας-1

Εξάρθρημα ακρωμιοκλειδικής τύπου V

εξάρθρημα ακρωμιοκλειδικής-2

Μετεγχειρητική ακτινογραφία χειρουργικής αποκατάστασης ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης