Ιστορικό

Ασθενής 34 ετών, πτώση από ποδήλατο.

Κλινική εικόνα

Έντονος πόνος και χαρακτηριστική παραμόρφωση του δεξιού αγκώνα.
Χωρίς αγγειακή βλάβη.
Υπαισθησία (μούδιασμα) του αντιβραχίου και της άκρας χειρός λόγω πίεσης του ωλενίου νεύρου.
Ακτινολογικά διαπιστώνεται συνοδό κάταγμα κεφαλής κερκίδας.

Θεραπεία

Άμεση κλειστή ανάταξη υπό μέθη για την ύφεση των συμπτωμάτων.
Χειρουργική θεραπεία εντός του πρώτου 24ώρου.
Οστεοσύνθεση της κεφαλής της κερκίδας με ακέφαλες βίδες και έλεγχος των πλαγίων συνδέσμων του αγκώνα. Διαπιστώθηκε ρήξη του έξω πλαγίου συνδέσμου, η οποία αντιμετωπίσθηκε με καθήλωση του συνδέσμου στην ανατομική του θέση με χρήση άγκυρας.

Για επείγοντα περιστατικά       213 0331715 / 697 2023834