Γάγγλιο στον ώμο

Το γάγγλιο στον ώμο αποτελεί ένα σπάνιο εύρημα.

Πρόκειται για ένα καλόηθες κυστικό μόρφωμα το οποίο, περιέχει ζελατινοειδές υγρό.

Συνήθως σχηματίζεται πέριξ της ωμογλήνης, διαμέσου κάποιας ανατομικής βλάβης του επιχείλιου χόνδρου.

Η βλάβη αυτή διαταράσσει την πίεση του αρθρικού υγρού (υγρό που κυκλοφορεί φυσιολογικά εντός της άρθρωσης) και δημιουργεί μια προσεκβολή του θυλάκου (υμένας που καλύπτει την άρθρωση).

Η προσεκβολή αυτή σταδιακά αποκτά κυστικό (σφαιρικό) σχήμα και γεμίζει με αρθρικό υγρό.

Το αρθρικό υγρό εισέρχεται με μηχανισμό βαλβίδας, δηλαδή εισέρχεται εντός της κύστης και αδυνατεί να εξέλθει, οπότε εγκλωβίζεται και αποκτά πυκνότερη σύσταση (γίνεται ζελέ).

Πολύ συχνά, το γάγγλιο στον ώμο εντοπίζεται σε περιοχές από όπου διέρχεται το υπερπλάτιο νεύρο.

Όταν ο γαγγλιακός σχηματισμός είναι μεγάλος, τότε ασκεί ιδιαίτερη πίεση στο νεύρο αυτό και προκαλεί έντονα συμπτώματα νευροπάθειας (η παγίδευση του νεύρου προκαλεί πόνο και ατροφία των μυών του ώμου).

Στις περιπτώσεις αυτές, απαιτείται η αφαίρεση του γαγγλίου και η απελευθέρωση του πάσχοντος νεύρου.

Η αντιμετώπιση του προβλήματος γίνεται χειρουργικά, με αρθροσκόπηση ώμου (αρθροσκοπική απελευθέρωση υπερπλάτιου νεύρου)

Τα αποτελέσματα είναι άμεσα, ο ασθενής απαλλάσσεται από τον πόνο και ανακτα σταδιακά τη χαμένη μυική μάζα του ώμου του.

Υπερπλάτιο νεύρο 4

Γάγγλιο στον ώμο. Το κίτρινο βέλος υποδεικνύει την παρουσία γαγγλιακού σχηματισμού ο οποίος, πιέζει το υπερπλάτιο νεύρο.

Υπερπλάτιο νεύρο 3

Ο ασθενής υπεβλήθη σε αρθροσκοπική απελευθέρωση του υπερπλάτιου νεύρου. Η ίδια λήψη 6 μήνες μετεγχειρητικά μαρτυρά την απουσία του γαγγλίου και αποδεικνύει την επιτυχία της θεραπείας. Ο ασθενής απαλλάχθηκε από τα συνπτώματά του και απανήλθε γρήγορα στις συνήθεις του δραστηριότητες.